Stażysta w Zespole Wsparcia Systemu Księgowego

Profil - image
Staż Kategoria ofert:
Profil stanowiska:
Nr referencyjny: WAW/Trainee
Data ważności oferty: 30.04.2020

Nazwa firmy

Vistra Corporate Services Sp. z o.o.

Opis firmy

Vistra oferuje szerokie spektrum usług od obsługi kadr i płac oraz księgowości, poprzez sprzedaż spółek typu shelf, po administrowanie funduszami, usługi powiernicze i fuzje. Obecnie w 39 krajach na całym świecie pracuje ponad 4300 osób, co sprawia, że firma plasuje się w światowej czołówce firm z branży. Firma intensywnie się rozwija, dlatego do biur w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Lublinie przez cały rok poszukujemy stażystów i specjalistów.

Opis stanowiska

 Bieżąca pomoc Zespołowi Wsparcia Systemu Ksiegowego , a w szczególności rozwiązywanie codziennych problemów użytkowników typu:

 • Pomoc w zakładaniu i konfiguracji nowych spółek w systemie księgowym
 • Pomoc w transferze spółek z innych systemów do wewnętrznego systemu księgowego
 • Pomoc w budowie narzędzi do transferu faktur zakupu i sprzedaży z zewnętrznych systemów do wewnętrznego systemu księgowego
 • Pomoc w tworzeniu raportów w systemie księgowym
 • Nadawanie dostępów do baz danych
 • Konwertowanie/importowanie wyciągów, importów faktur
 • Analizy danych

Wymagania

Kandydaci powinni wyróżniać się: 

 • Zaawansowaną znajomością Excela (VBA)
 • Podstawową znajomością zasad rachunkowości
 • Komunikatywnością
 • Umiejętnością szybkiego uczenia się i analitycznego myślenia
 • Praktyczną znajomością języka angielskiego umożliwiającą komunikację
 • Mile widziane:
 • Podstawowa znajomość SQL
 • Znajomość systemu księgowego np. Exact

Czy na stanowisku wymagany jest język polski?

Tak

Oferujemy

 • Płatny staż
 • Możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Realną możliwość rozwoju i awansu
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Kartę sportową
 • Elastyczne godziny stażu umożliwiające łączenie go ze studiami
 • Owocowe środy

Kluczowe kompetencje

komunikatywność i budowanie relacji, praca w grupie, organizacja pracy własnej,

Wymagane dokumenty

CV

Klauzula

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dodanie klauzuli:Udzielam zgody Vistra Corporate Services Sp. z o.o., na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Stażysty. Ponadto, udzielam zgody Vistra Corporate Services Sp. z o.o., na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych, na potrzeby przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji na stanowiska zbliżone do aplikowanego.

 

 

Klauzula informacyjna:Administratorem danych osobowych ujawnionych przez kandydatów w dokumentach aplikacyjnych jest Vistra Corporate Services Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, Generation Park Z, ul. Towarowa 28, Warszawa. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko. Bez odrębnej zgody kandydata, jego dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 . Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej. CV kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych ujawnionych w złożonych dokumentach rekrutacyjnych, na potrzeby przeprowadzonych przyszłych procesów rekrutacji będą przechowywane przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie będą usuwane, a dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

Preferowana forma zatrudnienia

Część etatu

Zobacz więcej:

Staż
Stażysta do działu Księgowości
Firma: Vistra Corporate Services Sp. z o.o.
Data dodania: 24.03.2020
Warszawa
więcej
Staż
Stażysta w dziale Prawnym
Firma: Vistra Corporate Services Sp. z o.o.
Data dodania: 24.03.2020
Warszawa
więcej
Staż
Stażysta w Departamencie Strategii
Firma: PKO Leasing SA
Data dodania: 23.03.2020
Warszawa
więcej