Staż w dziale wsparcia narzędzi sprzedażowych

Profil - image
Staż Kategoria ofert:
Profil stanowiska: IT, Sprzedaż, Ubezpieczenia,
Nr referencyjny:
Data ważności oferty: 30.03.2019

Nazwa firmy

Nationale-Nederlanden

Opis firmy

Nationale-Nederlanden ma silne, międzynarodowe korzenie - jesteśmy częścią Grupy NN obecnej w ponad 18 krajach w Europie i Japonii. Na co dzień zabezpieczamy finansową przyszłość Klientów, a także inicjujemy działania, których celem jest kształtowanie pozytywnych nawyków wpływających na poprawę jakości ludzkiego życia. Stale podnosimy jakość naszych usług, co przekłada się na wzrost satysfakcji naszych Klientów, którzy mówią o nas, że jesteśmy najbardziej przyjazną firmą ubezpieczeniową :)

Podejmujemy szereg inicjatyw dotyczących profilaktyki zdrowotnej, edukacji finansowej oraz zachęcamy do badań i zdrowego stylu życia. Dbamy o naszych Klientów, Pracowników, Współpracowników i ich rodziny.

Opis stanowiska

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • testowanie kluczowych aplikacji sprzedażowych zgodnie z zakresem wydania;
 • przygotowanie scenariuszy testowych;
 • przeprowadzanie testów regresji;
 • przygotowanie i utrzymanie bazy scenariuszy regresji;
 • raportowanie błędów;
 • wsparcie w testach odbiorczych po wdrożeniu systemu;

Wymagania

Nasza oferta jest dla Ciebie, jeśli:

 • masz wiedzę dotyczącą testowania aplikacji;
 • umiejętnie analizujesz otrzymane informacje i wyciągasz trafne wnioski;
 • lubisz pracować w zespole i wykazujesz inicjatywę;
 • mile widziana znajomość narzędzia JIRA;
 • jesteś dostępny min. 30h w tygodniu;

Czy na stanowisku wymagany jest język polski?

Tak

Oferujemy

 

 • atrakcyjną lokalizację na zielonym Powiślu (metro Centrum Nauki Kopernik);
 • umowę zlecenie;
 • gwarancję zdobycia doświadczenia;
 • elastyczny czas pracy;
 • strefę dla rowerzystów (parking, szatnie, prysznice);
 • sekcje sportowe (biegowa, koszykówki);
 • strefę relaksu w przyjemnej przestrzeni;

Kluczowe kompetencje

praca w grupie, przetwarzanie i selekcja informacji, rozwiązywanie problemów, organizacja pracy własnej, znajomość podstawowych programów biurowych (Word, Excel, PowerPoint, Outlook),

Wymagane dokumenty

Wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dołączenie CV lub profilu LinkedIn

Klauzula

Zależy nam na przestrzeganiu standardów zabezpieczenia Twoich danych osobowych, w związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

 

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uczestnictwa w tym procesie rekrutacyjnym. Nie musisz jednak wyrażać zgodny na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Jednakże chcielibyśmy mieć możliwość proponowania Ci innych zbliżonych ofert rekrutacyjnych w przypadku jeśli nie będziemy mogli zatrudnić Cię na obecnie interesujące Cię stanowisko. W tym celu prosimy Cię o wyrażenie zgody na udział w innych prowadzonych przez nas rekrutacjach.

 

 

 

1. Administratorzy danych w tym procesie rekrutacyjnym

 

Administratorami Twoich danych osobowych są spółki Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa. Kontakt z administratorami jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail info@nn.pl lub pod numerem telefonu: 801 20 30 40.

 

 

 

2. Administratorzy danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych

 

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych administratorami Twoich danych osobowych są spółki z Grupy NN tj. Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A., Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa. Kontakt z administratorami jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail info@nn.pl lub pod numerem telefonu: 801 20 30 40.

 

 

 

3. Inspektor Ochrony Danych

 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail iod@nn.pl lub pisemnie pod adresem ul. Topiel 12, 00-342, Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

 

 

4. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych

 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu związanym z procesem rekrutacyjnym w którym uczestniczysz. W zależności od Twojej dyspozycji w tym zakresie Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również w przyszłych procesach rekrutacyjnych przeprowadzanych przez Administratorów wymienionych w punkcie 2.

 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

 

 

 

5. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

 

a) przetwarzanie w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy);

 

b) przetwarzanie do czasu wygaśnięcia roszczeń z ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania;

 

c) Twoja zgoda na przyszłe procesy rekrutacyjne prowadzone przez Administratorów;

 

 

 

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zgody ilekroć nie zachodzi podstawa wynikająca z przepisów kodeksu, tj. pozwalająca na przetwarzanie określonej w art. 221 § 1 kodeksu pracy. Taka sytuacja ma miejsce chociażby w przypadku przetwarzania danych po ewentualnym niezawarciu umowy o pracę. Wówczas, aby móc uwzględniać Cię w kolejnych procesach rekrutacyjnych przeprowadzanych przez Administratorów potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych w tym celu. W przypadku cofnięcia zgody, cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu wycofania zgody.

 

 

 

6. Okres przechowywania danych osobowych

 

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez czas trwania procesu rekrutacyjnego oraz przez okres 3 lat od jego zakończenia w celach archiwalnych, do czasu wygaśnięcia roszczeń z ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Po tym czasie, w przypadku niezawarcia z Tobą umowy o pracę, dane te zostaną usunięte, chyba, że wyrazisz zgodę na ich przetwarzanie na poczet prowadzenia przyszłych rekrutacji. Wówczas dane te zostaną usunięte po wycofaniu Twojej zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

 

 

 

7. Odbiorcy Twoich danych

 

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, które w imieniu administratorów prowadzą procesy rekrutacyjne, w szczególności eRecruitment Solutions Sp. z o.o oraz The Self Management (US) Corp. Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez te podmioty dokonuje się z zachowaniem pełnej poufności i z uwzględnieniem wysokich standardów bezpieczeństwa informacji. Przy czym podmioty te przetwarzają Twoje dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów w celach rekrutacyjnych.

 

Administratorzy nie będą przekazywać Twoich danych osobowych innym podmiotom niż wskazanym powyżej.

 

Twoje Dane osobowe przetwarzane w tym procesie nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

 

 

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

* prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

 

* prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

 

* prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

 

* prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

 

* prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

 

* prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody,

 

* prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, - w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV lub formularzu rekrutacyjnym inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – masz prawo jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać w każdym momencie poprzez przesłanie informacji na adres siedziby administratorów Twoich danych lub wysłanie wiadomości na adres kontakt@nn.pl,

 

* Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: kontakt@nn.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby administratorów.

Preferowana forma zatrudnienia

Pełny etat

Zobacz więcej:

Staż
Intern to PAC Team (with German)
Firma: ManpowerCoreGdansk
Data dodania: 21.03.2019
Warszawa
więcej
Staż
AP Intern with German
Firma: ManpowerCoreGdansk
Data dodania: 21.03.2019
Warszawa
więcej
Staż
AP Intern with English
Firma: ManpowerCoreGdansk
Data dodania: 21.03.2019
Warszawa
więcej