specjalistyczne w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych

Profil - image
Praca Kategoria ofert:
Profil stanowiska: Bankowość / Finanse / Ekonomia,
Nr referencyjny: ##DLB/02/2019##
Data ważności oferty: 17.05.2019

Nazwa firmy

Komisja Nadzoru Finansowego

Opis firmy

UKNF jest niezależną instytucją, ograniczającą nadmierne ryzyko w działalności podmiotów nadzorowanych, wzmacniającą przejrzystość rynku finansowego i wspierającą budowanie jego pozycji w Europie.

Opis stanowiska

na stanowisko

specjalistyczne w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych

w Departamencie Licencji Bankowych

(Warszawa / pełny etat)

Główne obowiązki:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym przygotowywanie propozycji rozstrzygnięć
  w sprawach z zakresu zadań Departamentu,

 • przygotowywanie projektów stanowisk (interpretacji) prawnych KNF lub UKNF w sprawach należących do kompetencji Departamentu.

Wymagania

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe prawnicze albo ostatni rok studiów prawniczych,

 • dobra znajomość procedury administracyjnej,

 • wysokie umiejętności komunikacyjne, zwłaszcza w zakresie formułowania korespondencji pisemnej,

 • samodzielność w organizowaniu pracy i inicjatywa w wykonywaniu zadań,

 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne przygotowywanie korespondencji pisemnej.

 

Wymagania pożądane:

 • praktyka w zakresie formułowania korespondencji prawnej (opinii, interpretacji, decyzji),

 • doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach finansowych lub administracji publicznej
  w obszarach compliance, prawnym, prowadzenia postępowań administracyjnych,

 • dobra znajomość prawa bankowego i innych regulacji rynku finansowego,

 • znajomość zagadnień ekonomicznych i finansowych (w szczególności rachunkowość), w tym zasad funkcjonowania banków i innych uczestników rynku finansowego oraz orientacja w bieżących wydarzeniach na rynku finansowym.

Czy na stanowisku wymagany jest język polski?

Tak

Oferujemy

Oferujemy:

 • umowę o pracę,

 • wprowadzenie przez doświadczoną kadrę w problematykę zadań Departamentu i Urzędu;

 • możliwość nabycia eksperckiego doświadczenia w praktyce nadzorczej rynku finansowego, w tym zapoznanie się z kulturą ryzyka nadzorczego,

 • udział w ciekawych, interdyscyplinarnych projektach nadzorczych,

 • możliwość wpływu nadzorczego na kształt praktyk rynkowych,

 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach.

Prosimy o określenie poziomu oczekiwań finansowych w kwocie miesięcznej brutto.

Aplikacje zawierające cv oraz list motywacyjny w języku polskim proszę przesyłać
w formie elektronicznej na adres rekrutacja@knf.gov.pl
z dopiskiem w tytule maila: ##DLB/02/2019##

Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Stanowisko zostanie ustalone w zależności od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wyłonionego kandydata.

Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Kluczowe kompetencje

praca w grupie, przetwarzanie i selekcja informacji, podejmowanie decyzji i radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie problemów, organizacja pracy własnej,

Wymagane dokumenty

Aplikacje zawierające cv oraz list motywacyjny w języku polskim proszę przesyłać

Klauzula

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez UKNF - link:

www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Klauzula_informacyjna_dla_kandydat%C3%B3w_UKNF_61992.pdf

Preferowana forma zatrudnienia

Pełny etat

Zobacz więcej:

Praca
Media Trainee
Firma: Value Media Sp. z o.o.
Data dodania: 19.04.2019
Warszawa, al. jerozolimskie 134
więcej
Praca
Asystent/tka Zarządu
Firma: Globe Trade Centre S.A.
Data dodania: 19.04.2019
Warszawa-Okęcie
więcej
Praca
Junior Strategy Analyst
Firma: White Star Real Estate Sp. z o.o.
Data dodania: 19.04.2019
Warszawa
więcej