Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży

Profil - image
Praca Kategoria ofert:
Profil stanowiska:
Nr referencyjny:
Data ważności oferty: 31.08.2019

Nazwa firmy

FIEGE.

Opis firmy

Grupa FIEGE jest jednym z największych dostawców usług logistycznych w Europie. W Polsce jesteśmy obecni od 20 lat, a z naszych innowacyjnych rozwiązań korzystają znane, europejskie i światowe marki z branży modowej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej i AGD.

Opis stanowiska

 • Kalkulacja stawek
 • Przygotowywanie ofert handlowych i prezentacji
 • Analiza danych rynkowych
 • Współpraca z Klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi w celu pozyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty
 • Analiza materiałów przetargowych i innych informacji otrzymanych od Klientów

Wymagania

 • Bardzo dobra znajomość Excela m.in umiejętność obróbki zbiorów danych, w tym znajomość tabel przestawnych, funkcji logicznych
 • Mile widziana znajomość makr/visual basic
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne, interpersonalne
 • Wykształcenie wyższe
 • Zdolności analityczne
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (minimum B1)
 • Znajomość procesów logistycznych oraz elementów kosztowych występujących w tych procesach będzie dodatkowym atutem

Czy na stanowisku wymagany jest język polski?

Tak

Oferujemy

 • Pracę w firmie, która znalazła się w gronie najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce (tytuł “Gazeli Biznesu 2016”) oraz uzyskała tytuł “Solidny Pracodawca roku 2018”
 • Pracę w międzynarodowym środowisku oraz możliwość współpracy z Klientami światowej skali
 • Przejrzysty system premiowy dostosowany do wykonywanej pracy
 • Atrakcyjny system benefitów min: pakiet Multisport, opiekę medyczną, dobrowolne ubezpieczenie grupowe

Kluczowe kompetencje

komunikatywność i budowanie relacji, praca w grupie, organizacja pracy własnej, znajomość podstawowych programów biurowych (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), znajomość programów do statystycznej analizy danych,

Wymagane dokumenty

CV

Klauzula

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fiege Sp. z o. o. z siedzibą

w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa;

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu kompleksowej obsługi związanej z zatrudnieniem, w tym m.in.: organizacją i rozliczaniem podróży służbowych, płacami, świadczeniami socjalnymi, prowadzeniem teczki akt osobowych, szkoleniami, itp., a podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest fakt zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej oraz przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, oraz akty wykonawcze do tej ustawy;

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do Grupy Fiege, tj. Fiege E-Com Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, Fiege Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, Fiege E-Com North Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, jak również do klientów Fiege Sp. z o.o., w związku

z realizacją umów na rzecz tych klientów;

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do 50 lat od momentu ustania zatrudnienia – okres ten wynika z art. 125a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz z art. 51u ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Posiada Pan/Pani prawo żądania od Fiege Sp. z o. o. dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to istotny warunek wynikający z przepisów Kodeksu Pracy jak i umowy o pracę, to też brak ich podania uniemożliwia nawiązanie i późniejszą obsługę spraw związanych z zatrudnieniem.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Preferowana forma zatrudnienia

Pełny etat

Zobacz więcej:

Praca
Junior Administration & Payroll Specialist with fluent Dutch & English
Firma: Philips Poland Healthcare
Data dodania: 14.08.2019
Łódź
więcej
Praca
Project Assistan/Asystent Projektowy
Firma: Baltic Council for International Education
Data dodania: 14.08.2019
Warszawa
więcej
Praca
Junior HR Advisor with Dutch & English
Firma: Philips Poland Healthcare
Data dodania: 14.08.2019
Łódź
więcej