SPECJALISTA DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW

Profil - image
Praca Kategoria ofert:
Profil stanowiska:
Nr referencyjny: 13/BSP-A/19
Data ważności oferty: 31.05.2019

Nazwa firmy

Akademia Leona Koźmińskiego

Opis firmy

Akademia Leona Koźmińskiego jest niepubliczną szkołą wyższą o szerokim profilu biznesowym, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Została założona w 1993 roku. Od 2009 roku ALK jest klasyfikowana w prestiżowych rankingach edukacyjnych „Financial Times” – Business School Rankings, konkurując z najlepszymi uczelniami z całego świata. Ponadto od wielu lat zajmuje I miejsce wśród polskich niepublicznych szkół wyższych w rankingach edukacyjnych publikowanych m.in. przez miesięcznik „Perspektywy” i „Rzeczpospolitą”, a także tygodnik „WPROST”. KOŹMIŃSKI posiada też trzy najważniejsze akredytacje międzynarodowe: EQUIS, AMBA i amerykańską akredytację AACSB, którą ma zaledwie 6 proc. szkół biznesowych na świecie, w tym takie uczelnie jak Yale i Harvard University.

Opis stanowiska

 • wsparcie w operacjonalizacji strategii rozwoju kadry administracyjnej i zarządzającej,
 • w obszarze objętym projektem,
 • merytoryczna współpraca z interesariuszami zaangażowanymi w proces rozwoju pracowników ( przedstawicielami firm; wykładowcami; trenerami,  itp.),
 • wsparcie w definiowaniu obszarów rozwojowych pracowników i ustalaniu koncepcji programowej,
 • udział w  merytorycznej realizacji projektu; m. in. w zakresie identyfikacji potrzeb szkoleniowych pracowników; analizy zgłoszonych propozycji szkoleniowych; w ocenie efektywności szkoleń, itp.,
 • uczestniczenie w procesie wyboru wykonawców działań rozwojowych realizowanych w ramach projektu,
 • realizacja innych działań merytorycznych związanych z rozwojem kadry kierowniczej i administracyjnej,

Wymagania

 • wykształcenie wyższe; preferowany profil psychologia lub socjologia,
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe,
 • wiedza i umiejętność w zakresie prawa pracy; prawa o szkolnictwie wyższym i  procesów ZZL,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • znajomość programów MS Office (Word, Excel, Outlook),
 • wysokie umiejętności komunikacyjne,
 • umiejętność pracy samodzielnej jak i zespołowej,
 • odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań,

Czy na stanowisku wymagany jest język polski?

Tak

Oferujemy

 • możliwość rozwoju zawodowego w pracy w międzynarodowym środowisku,
 • ciekawą i ambitną pracę w nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się Uczelni,
 • atrakcyjny pakiet socjalny,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji,

Kluczowe kompetencje

komunikatywność i budowanie relacji, organizacja pracy własnej, znajomość podstawowych programów biurowych (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), angielski,

Wymagane dokumenty

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl z nr. ref.: 13/BSP-A/19, do dnia 31.05. 2019 r.

Klauzula

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

w ramach realizacji jednego procesu rekrutacji

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego.

 

Podpis kandydata/tki

 

……………………………………….

 

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Leona Koźmińskiego z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 59, 03-301 Warszawa. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres naszej siedziby lub poprzez wiadomość e-mail na adres: ado@kozminski.edu.pl.

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) powołany przez Administratora nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@kozminski.edu.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji, prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, dane przetwarzane będą w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pan danych jest ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.) oraz wyrażona przez Panią/Pana zgoda.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani organizacji międzynarodowych.

7. Dane przechowywane będą:

1) w przypadku osób, które nie zostały przyjęte do pracy, przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego;

2) w przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych postępowań rekrutacyjnych, przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym była wyrażona zgoda.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

11. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane.

12. Pani/Pana dane osobowe bez wyrażenia odrębnej zgody nie będą przetwarzane

w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

13. Więcej informacji na temat sposobu realizacji Pani/Pana praw, określonych powyżej, może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sposób określony w ust. 1 i 2.

14. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Zapoznałem się dnia…………….

Podpis kandydata:

 

……………………………………………………..

Preferowana forma zatrudnienia

Pełny etat

Zobacz więcej:

Praca
Adwokat/ Radca prawny
Firma: Russell Bedford Dmowski i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka Sp.k.
Data dodania: 24.05.2019
Warszawa
więcej
Praca
Aplikant
Firma: Russell Bedford Dmowski i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka Sp.k.
Data dodania: 24.05.2019
Warszawa
więcej
Praca
Asystent/Asystentka ds. administracyjnych
Firma: Russell Bedford Dmowski i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka Sp.k.
Data dodania: 24.05.2019
Warszawa
więcej