Sekretarka/Sekretarz

Profil - image
Praca Kategoria ofert:
Profil stanowiska: Administracja biurowa, Prawo,
Nr referencyjny: 01
Data ważności oferty: 30.11.2018

Nazwa firmy

Kancelaria Notarialna AB, MB, EBB, ASW

Opis stanowiska

 • Obsługa administracyjno-biurowa Kancelarii Notarialnej:
 • prowadzenia korespondencji,
 • kalendarza,
 • odbieranie telefonów,
 • pierwszy kontakt z klientem,
 • wydawanie dokumentów

Wymagania

 • dokładności,
 • odpowiedzialności,
 • pozytywnego nastawienia do pracy w grupie,
 • chęci do nauki i umiejętności obsługi urządzeń biurowych.

Czy na stanowisku wymagany jest język polski?

Tak

Oferujemy

 •   praca w pełnym wymiarze godzin, od poniedziałku do piątku. 

Kluczowe kompetencje

komunikatywność i budowanie relacji, organizacja pracy własnej, znajomość podstawowych programów biurowych (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), angielski,

Wymagane dokumenty

CV

Klauzula

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Notarialna Anna Brewczyńska, Maria Brudnicka, Ewa Brudnicka-Banaszkiewicz, Anna Szmigiera-Wyrzykowska Notariusze s.c., ul. Nowogrodzka 10 lok. 900-511 Warszawa. Będzie z nich korzystał wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie lub udzieleniem odpowiedzi na pytanie. Działania Notariusza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO). Szczegółowy zakres obowiązków Notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm. Notariusz ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymał te dane lub nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Notariusza w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji Notariuszowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o notariacie. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Notariusza, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: biuro@nowogrodzka10.waw.pl. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Notariusza, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Preferowana forma zatrudnienia

Pełny etat

Zobacz więcej:

Praca
Prawnik
Firma: Copernicus Capital TFI SA
Data dodania: 09.11.2018
Warszawa, ul. Marynarska 15 (budynek New City niedaleko Galerii Mokotów)
więcej
Praca
Customer Support
Firma: Coinfirm Blockchain Lab Sp. z o. o.
Data dodania: 09.11.2018
Toruń
więcej
Praca
Analityk Danych
Firma: Coinfirm Blockchain Lab Sp. z o. o.
Data dodania: 09.11.2018
warszawa al. Jerozolimskie 142 B
więcej