referent/starszy referent w Wydziale Zarządzających ASI

Profil - image
Praca Kategoria ofert:
Profil stanowiska: Bankowość / Finanse / Ekonomia,
Nr referencyjny: ##DFF/02/2018##
Data ważności oferty: 15.06.2018

Nazwa firmy

Komisja Nadzoru Finansowego

Opis firmy

UKNF jest niezależną instytucją, ograniczającą nadmierne ryzyko w działalności podmiotów nadzorowanych, wzmacniającą przejrzystość rynku finansowego i wspierającą budowanie jego pozycji w Europie.

Opis stanowiska

Referent/starszy referent w Wydziale Zarządzających ASI w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wniosków o wpis do rejestru zarządzających alternatywną spółką inwestycyjną (zarządzających ASI), składanych na podstawie ustawy
  o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
 • przygotowywanie projektów opinii prawnych, projektów odpowiedzi i wyjaśnień związanych ze stosowaniem przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, dotyczących zarządzających ASI.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe prawnicze albo ostatni rok prawa;
 • dobra znajomość prawa administracyjnego, w tym przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość przepisów Kodeksu spółek handlowych, w szczególności w zakresie funkcjonowania spółek kapitałowych oraz spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych;
 • znajomość przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
 • samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość;
 • komunikatywność;
 • znajomość języka angielskiego;
 • dobra użytkowa znajomość podstawowego oprogramowania komputerowego;
 • umiejętność logicznego wnioskowania, szybkiego analizowania materiałów oraz jasnego prezentowania własnych wniosków i opinii;
 • umiejętność analizowania i interpretowania przepisów prawnych;
 • łatwość w formułowaniu stanowiska na piśmie.

Oferujemy

Umowę o pracę na czas określony.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji oraz wskazanie poziomu oczekiwań finansowych w kwocie miesięcznej brutto. Stanowisko zostanie ustalone w zależności od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wyłonionego kandydata. Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Kluczowe kompetencje

komunikatywność i budowanie relacji, praca w grupie, podejmowanie decyzji i radzenie sobie ze stresem, znajomość podstawowych programów biurowych (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), komunikacja społeczna, angielski,

Wymagane dokumenty

cv oraz list motywacyjny w języku polskim

Klauzula

Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Preferowana forma zatrudnienia

Pełny etat

Zobacz więcej:

Praca
Wsparcie Działu Obsługi Roszczeń
Firma: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A
Data dodania: 18.05.2018
Warszawa, ul. Marynarska 15 (budynek New City niedaleko Galerii Mokotów)
więcej
Praca
Internship with German
Firma: Marsh
Data dodania: 18.05.2018
Warszawa, Mazowieckie
więcej
Praca
Analityk w Departamencie Ryzyka
Firma: FAKTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data dodania: 18.05.2018
Warszawa, ul. Wołoska 24
więcej