referendarz

Profil - image
Praca Kategoria ofert:
Profil stanowiska: Administracja biurowa, Badania i rozwój,
Nr referencyjny:
Data ważności oferty: 23.01.2018

Nazwa firmy

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Opis firmy

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji państwowej. Odpowiada bezpośrednio przed Prezesem Rady Ministrów. Do kompetencji Prezesa UOKiK należy kształtowanie polityki antymonopolowej oraz polityki ochrony konsumentów.

Opis stanowiska

ZAKRES ZADAŃ

 

Przygotowywanie prostych analiz ekonomicznych z użyciem metod ilościowych w celu zapewnienia odpowiednich ekonomicznych podstaw dla decyzji w sprawach z zakresu ochrony konkurencji.

 

Wparcie procesu doradzania komórkom orzeczniczym w zakresie ekonomicznych aspektów prowadzonych przez nie postępowań w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów w celu zapewnienia poprawnych ekonomicznie rozstrzygnięć.

 

Monitorowanie i analiza zmian dotyczących konkurencji na wybranych rynkach regulowanych, wypracowywanie stanowisk organu antymonopolowego w tym zakresie.

 

Analiza wybranych projektów aktów prawnych i programów rządowych w celu zgłoszenia ewentualnych uwag do ww. dokumentów, w przypadku gdy rozwiązania w nich zawarte wpływają na konkurencję bądź rozwój konkurencji na określonym rynku, czy też w sektorze gospodarki.

 

Udział w konferencjach naukowych i branżowych oraz spotkaniach przedstawicieli organów ochrony konkurencji w celu reprezentowania urzędu.

 

 

Wymagania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne

 

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

 

Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie: podstawowych zagadnień ekonomicznych z zakresu teorii konkurencji i polityki konkurencji, technik i narzędzi analiz ilościowych w naukach społecznych oraz zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarki.

 

Posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia

 

Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja

 

Posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy

 

Posiadanie kompetencji: organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów

Posiadanie kompetencji: rzetelność

 

Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych

 

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 

Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie działania UOKiK oraz organów UE w zakresie ochrony konkurencji

 

Posiadanie kompetencji: kreatywność

 

Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych

 

Oferujemy

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. Praca w pokoju na 6 piętrze budynku. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

Kluczowe kompetencje

komunikatywność i budowanie relacji, praca w grupie, przetwarzanie i selekcja informacji, podejmowanie decyzji i radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie problemów, organizacja pracy własnej, znajomość podstawowych programów biurowych (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), angielski,

Wymagane dokumenty

szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej UOKiK

Klauzula

tak

Preferowana forma zatrudnienia

Pełny etat

Zobacz więcej:

Praca
Specjalista ds. Telefonicznej Obsługi Klienta
Firma: Idea Bank SA
Data dodania: 22.01.2018
Przyokopowa 33, Warszawa
więcej
Praca
Virtual Training Specialist with English/French
Firma: Accenture Services Sp. z o.o.
Data dodania: 20.01.2018
Warszawa, ul. Marynarska 15 (budynek New City niedaleko Galerii Mokotów)
więcej
Praca
Asystent/ka ds. dokumentów i podróży biznesowych
Firma: Sii Sp. z o.o.
Data dodania: 20.01.2018
Warszawa, ul. Marynarska 15 (budynek New City niedaleko Galerii Mokotów)
więcej