Praktykant/ka

Profil - image
Praktyki Kategoria ofert:
Profil stanowiska: Administracja biurowa, Bankowość / Finanse / Ekonomia, Prawo,
Nr referencyjny:
Data ważności oferty: 11.06.2019

Nazwa firmy

SGB CDR Investment Sp. z o.o.

Opis firmy

SGB CDR Investment Sp. z o.o. mieści się przy ul. J. Ficowskiego 15 w Warszawie. Jest firmą windykacyjną z 9-letnim doświadczeniem. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie dochodzenia należności. Zajmujemy się doradztwem biznesowym, skutecznie monitorujemy należności, prowadzimy windykację polubowną i sądową, przeprowadzamy restrukturyzację zadłużenia.

Podstawą działania SGB CDR Investment jest jakość świadczonych usług, zapewniająca Klientowi zachowanie dobrych relacji z kontrahentami. Usługi są każdorazowo dopasowywane do charakteru działalności biznesowej Klientów i prowadzone są ze szczególną dbałością o dobry wizerunek Klienta z poszanowaniem obowiązującego prawa oraz zasad etyki biznesowej.

Spółka SGB CDR Investment plasuje się w wąskim gronie podmiotów, które uzyskały od Komisji Nadzoru Finansowego licencję na zarządzanie funduszami sekurytyzacyjnymi.

Opis stanowiska

 • administrowanie korespondencją w toku postępowania sądowego;
 • sporządzanie pism procesowych w sądowym procensie dochodzenia należności;
 • bieżąca obsługa prowadzonych postępowań sądowych, egzekucyjnych, upadłościowych, w tym kontakty z sądami, komornikami, syndykami;
 • udział w negocjacjach z dłużnikami i sporządzanie umów restrukturyzacyjnych;
 • archiwizowanie dokumentów;

Wymagania

 • preferowani studenci studiów prawniczych i ekonomicznych; 
 • osoby ambitne, zorientowane na rozwój i poszukujące wyzwań;
 • bardzo dobra organizacja pracy oraz wysoka samodzielność;
 • dokładność oraz skrupulatność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
 • dobra znajomość pakietu MS Office (Word i Excel) i obsługi urządzeń biurowych;

Czy na stanowisku wymagany jest język polski?

Tak

Oferujemy

 • pracę w młodym, ambitnym zespole;
 • nabycie doświadczenia w kontaktach z klientami i umiejętności negocjacyjnych; 
 • zapoznanie się z procedurami sądowymi i komorniczymi; 
 • pełną oficjalną dokumentację odbycia praktyk, niezbędną do przedstawienia na uczelni; 
 • zaświadczenia rekomendacyjne;

Wymagane dokumenty

CV , List Motywacyjny

Klauzula

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Praktykanta, ogłoszonego w czerwcu 2018r. i prowadzonego przez SGB CDR INVESTMENT Sp. z o.o. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

Preferowana forma zatrudnienia

Dowolna

Zobacz więcej:

Praktyki
Praktykant
Firma: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o.
Data dodania: 23.05.2019
Warszawa
więcej
Praktyki
Praktykant/Praktykantka w Dziale Szkoleń
Firma: Bricoman Polska
Data dodania: 23.05.2019
Warszawa
więcej
Praktyki
Praktyki w Dziale Marketingu Vans
Firma: Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.
Data dodania: 23.05.2019
Warszawa
więcej