Praktykant w zespole Tax Technology

Profil - image
Praktyki Kategoria ofert:
Profil stanowiska: Bankowość / Finanse / Ekonomia, Kontrola jakości, Outsourcing / Usługi dla biznesu, Prawo, Ubezpieczenia,
Nr referencyjny:
Data ważności oferty: 29.02.2020

Nazwa firmy

KPMG

Opis stanowiska

  • monitoring baz danych i tworzenie przeglądu informacji dot. najnowszych rozwiązań technologicznych
  • wsparcie zespołu odpowiedzialnego za pracę z danymi (m.in. agregacja, porządkowanie, wizualizacja, analiza)
  • wsparcie przy obsłudze wewnętrznej platformy komunikacji (np. zakładanie kont, nadawanie uprawnień)
  • wsparcie konfigurowania aplikacji na potrzeby klientów
  • wsparcie klientów w obsłudze aplikacji
  • aktywne uczestnictwo w tworzeniu i udoskonalaniu istniejących rozwiązaniach technologicznych

Wymagania

Od kandydatów oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego lub statusu studenta V roku (preferowane kierunki techniczne lub ekonomiczne)
  • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office
  • dobrej organizacji i skrupulatności
  • bardzo dobrej znajomość języka angielskiego

Czy na stanowisku wymagany jest język polski?

Tak

Oferujemy

W zespole Tax Technology projektujemy i wdrażamy rozwiązania technologiczne, które pomagają zoptymalizować rozbudowane procesy podatkowe.

Kluczowe kompetencje

komunikatywność i budowanie relacji, praca w grupie, rozwiązywanie problemów, organizacja pracy własnej, znajomość podstawowych programów biurowych (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), ocena finansowa przedsiębiorstwa, rachunkowość, analiza ekonomiczna, praktyczne stosowanie przepisów prawa, angielski,

Wymagane dokumenty

CV

Klauzula

Informujemy, że współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce, każda z nich ma siedzibę przy ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa tj. KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o.o.

Informujemy również, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce w celach rekrutacyjnych na stanowisko, na które kandydat aplikuje (co obejmuje m.in. przeprowadzenie testów znajomości języka angielskiego), na podstawie art. 22(1) § 1 Kodeksu Pracy (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę i dostarczenia danych wyłącznie objętych tym przepisem, jak: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje zawodowe) lub na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (2016/679). W przypadku wyrażenia odrębnej zgody dane będą też przetwarzane w celu realizacji innych procesów rekrutacyjnych w przyszłości.

W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: DPO@kpmg.pl lub pisząc na adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych (DPO), ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa. Inspektor ochrony danych stanowi dla Państwa punkt kontaktowy.

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą Spółki zewnętrzne wspierające proces rekrutacji, tj. w zakresie przeprowadzenia procesu oceny poziomu znajomości języka angielskiego poprzez platformę testów językowych on-line wykonywanych przez firmę Centrum Oświatowe AKADEMOS SC oraz w zakresie przeprowadzenia procesu ewaluacji psychometrycznej przez Sova Assessment Limited, jak również inne zewnętrzne spółki udzielające wsparcia na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy współadministratorów danych osobowych. Wyżej wymienione testy wraz z ich wynikami stanowią element procesu rekrutacyjnego w Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, po zakończeniu którego zostaną bezpowrotnie usunięte, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, do czasu cofnięcia zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Pana/Pani dokumenty aplikacyjne zostaną bezpowrotnie usunięte.

Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem.Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Pana/Pani kandydatury w procedurze rekrutacyjnej. Informujemy, że decyzje dotyczące procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Pana/Pani danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Pana/Pani jest Inspektor Ochrony Danych.

Preferowana forma zatrudnienia

Umowa zlecenie

Zobacz więcej:

Praktyki
Praktyka w obszarze HR
Firma: Polska Spółka Gazownictwa
Data dodania: 12.02.2020
ul. Krucza 6/14, Warszawa
więcej
Praktyki
Praktykant w dziale doradztwa podatkowego
Firma: Andersen Tax & Legal Matyka i Wspólnicy sp.k.
Data dodania: 12.02.2020
Warszawa
więcej
Praktyki
Praktykant w dziale cen transferowych
Firma: Andersen Tax & Legal Matyka i Wspólnicy sp.k.
Data dodania: 12.02.2020
Warszawa
więcej