Praktykant w dziale prawnym

Profil - image
Praktyki Kategoria ofert:
Profil stanowiska: Prawo,
Nr referencyjny:
Data ważności oferty: 17.02.2019

Nazwa firmy

IT Card Centrum Technologii Płatniczych SA

Opis firmy

ITCARD jest jednym z największych w Polsce centrum obsługi bankomatów. Świadczymy kompleksowe usługi związane ze sprzedażą, instalacją i obsługą bankomatów, terminali POS, a także wydawnictwem kart VISA i MasterCard oraz przetwarzaniem, autoryzacją i rozliczaniem transakcji płatniczych. Jesteśmy właścicielem ogólnopolskiej sieci bankomatów Planet Cash, sieci terminali płatniczych Planet Pay oraz internetowej galerii handlowej Planet Plus. Swoją działalność prowadzimy w kraju oraz poza granicami: w Anglii, Czechach oraz Chorwacji. Jesteśmy nastawieni na rozwój, stawiamy na nowoczesność i otwartość w relacjach. Jeśli chciałbyś/chciałabyś zdobyć nowe doświadczenie oraz poznać profesjonalistów w swojej dziedzinie i przeżyć ciekawą przygodę w prężnie działającym przedsiębiorstwie to zapraszamy do aplikowania.

Opis stanowiska

Praktykant w dziale prawnym będzie odpowiedzialny za:

 • wsparcie prawników w ich codziennej pracy,
 • prowadzenie rejestru umów i jego aktualizację,
 • archiwizację dokumentów,
 • reprezentowanie firmy w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi,

Wymagania

 • Student 2-5 roku prawa,
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa handlowego, cywilnego oraz procedury cywilnej,
 • Dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie),
 • Znajomość pakietu MS Office (MS Word, MS Excel, MS Outlook),
 • Bardzo dobra organizacja pracy,
 • Terminowe wywiązywanie się z wykonania zleconych zadań,
 • Dokładność i skrupulatność podczas wykonywania powierzonych zadań,

Czy na stanowisku wymagany jest język polski?

Tak

Oferujemy

 • Praktyki w nowoczesnej firmie rozwijającej się na terytorium Polski i Europy,
 • Elastyczny czas pracy, dostosowanie godzin pracy do grafiku zajęć na uczelni,
 • Zdobycie doświadczenia pod nadzorem opiekuna,
 • Wynagrodzenie dostosowane do posiadanej wiedzy i kompetencji,
 • Pracę w młodym i zgranym zespole,

Kluczowe kompetencje

praca w grupie, organizacja pracy własnej, znajomość podstawowych programów biurowych (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), praktyczne stosowanie przepisów prawa, angielski,

Wymagane dokumenty

CV

Klauzula

IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie

Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000640662 NIP 525-252-32-89, REGON 145907986, dalej zwany

„ITCARD”, jako administrator danych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w kwestionariuszu dla celów przeprowadzenia

procesu rekrutacji. Informujemy, że podanie danych osobowych, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów

szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Odmowa podania danych

uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, po upływie którego dane

zostaną trwale usunięte. W przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane

przez okres niezbędny do ich przeprowadzenia lub do czasu odwołania tej zgody.

W celu związanym z prowadzeniem rekrutacji ITCARD może przekazać Pani/Pana dane osobowe podmiotom, którym powierzył

przetwarzanie tych danych na postawie zawartej umowy.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu

wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Żądanie

usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne ich usunięcie. W celu realizacji

powyższych uprawnień, należy skontaktować się z ITCARD pod adresem: rekrutacja@itcard.pl.

W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza, ITCARD będzie przetwarzał takie

informacje tylko w sytuacji, gdy wyrazi Pani/Pan na to dodatkową zgodę, w stosunku do której przysługuje Pani/Panu prawo jej odwołania w

dowolnym momencie. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy

i innych właściwych przepisach jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iod@itcard.pl.

Preferowana forma zatrudnienia

Umowa zlecenie

Zobacz więcej:

Praktyki
Ambasador
Firma: Fiege
Data dodania: 15.02.2019
Mszczonów
więcej
Praktyki
Praktykant w Dziale Audytu
Firma: MAC Auditor
Data dodania: 15.02.2019
-
więcej
Praktyki
Praktykant
Firma: Polska Spółka Gazownictwa
Data dodania: 15.02.2019
Warszawa, ul.Krucza 6/14
więcej