Praktykant w dziale podatkowym

Profil - image
Praktyki Kategoria ofert:
Profil stanowiska: Prawo,
Nr referencyjny:
Data ważności oferty: 31.01.2020

Nazwa firmy

Rödl & Partner

Opis firmy

Jesteśmy międzynarodową firmą doradczą z główną siedzibą w Norymberdze. Posiadamy 111 biur w 50 krajach. Od ponad 25 lat jesteśmy obecni w Polsce, gdzie zajmujemy się doradztwem podatkowym, prawnym oraz personalnym. Prowadzimy działalność audytorską i oferujemy outsourcing finansowo – księgowy. Można nas znaleźć w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Gliwicach i Gdańsku.

 

Jesteśmy dumni z uzyskiwanych wyróżnień w konkursach branżowych, na które zapracowały interdyscyplinarne zespoły ekspertów. W tym roku otrzymaliśmy wyróżnienie w rankingu „Book of Lists” jako jedna z najlepszych firm doradztwa podatkowego, prawnego, księgowych i audytorskich.

 

Zostaliśmy też odznaczeni tytułami „Dobry Pracodawca 2019” i „Dobra Firma 2019” przyznawany Liderom biznesu społecznie odpowiedzialnego i upowszechniającego dobre praktyki związane z CSR.

 

W naszej Organizacji wiemy jak istotne dla rozwoju zawodowego jest znalezienie równowagi między pracą, a życiem prywatnym. Zapewniamy naszym Pracownikom komfortowe warunki pracy oraz możliwość realizowania swoich potrzeb i pasji w innych obszarach poprzez uczestniczenie w różnych sekcjach sportowych i działaniach CSR.

Opis stanowiska

Zakres obowiązków

- wsparcie współpracowników w Kancelarii doradztwa podatkowego w realizacji zadań
- pomoc przy sporządzaniu dokumentacji
- pomoc przy przygotowaniu oraz analizie danych z programów księgowych
- wyszukiwanie oraz analizowanie orzecznictwa sądów administracyjnych i organów podatkowych dotyczących podatków dochodowych i obrotowych
- sporządzanie projektów korespondencji

Wymagania

Poszukiwane kompetencje

- III, IV, V rok studiów, preferowane kierunki: rachunkowość, finanse, zarządzanie, prawo, ekonomia, administracja
- znajomości języka angielskiego i/lub niemieckiego
- zainteresowanie prawem podatkowym
- znajomość narzędzi MS Office (Excel, Word, Power Point)
- umiejętności pracy w zespole
- bardzo dobra organizacja pracy
- dokładność i systematyczność w wykonywaniu swoich obowiązków

Czy na stanowisku wymagany jest język polski?

Tak

Oferujemy

Oferujemy

- elastyczne godziny odbywania praktyk
- praktyki, w trakcie których zdobędziesz specjalistyczną wiedzę
- możliwość dostosowania praktyk do swojego grafiku zajęć
- możliwość zdobycia doświadczenia przy międzynarodowych projektach
- możliwość pracy na sprawach klientów o rozpoznawalnej marce na całym świecie
- współpraca z fantastycznymi ludźmi, którzy chętnie podzielą się swoją wiedzą
- po praktykach - realna szansa na zatrudnienie

Wymagane dokumenty

CV

Klauzula

Informujemy, że jako Grupa Rödl & Partner w Polsce tworzymy wspólną bazę kandydatów do pracy, abyśmy mogli zaproponować Pani/Panu szerokie możliwości podjęcia pracy w ramach Grupy Rödl & Partner, w skład której wchodzą następujące spółki:

 

Roedl Outsourcing sp. z o.o.

Roedl Audit sp. z o.o.

Rödl Kancelaria Prawna sp. k.,

Roedl Consulting sp. z o.o.,

IT Roedl Consulting sp. z o.o. sp. k.

 

Oznacza to, że dokonujemy współadministrowania Pani/Pana danymi podanymi w przesłanym CV oraz innych dokumentach aplikacyjnych.

 

W Grupie Rödl & Partner w Polsce powołany został Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: e-mail: gdpr.rekrutacja@roedl.com.

 

Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego oraz – w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie 3 lat od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych. Po zakończonej rekrutacji dane osobowe będę archiwizowane przez okres trzech lat liczonych od końca roku, w którym zakończono rekrutację, w celu obrony ewentualnych roszczeń.

 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, która może być w każdym czasie wycofana (przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych, a także na przetwarzanie z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora, tj. ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami).

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu wzięcia udziału w prowadzonych przez nas procesach rekrutacyjnych.

 

W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w przypadku, gdy odbywa się ono na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Przestaniemy wówczas przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Jeżeli mimo naszego wsparcia uzna Pani/Pan, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Jako współadministratorzy Pani/Pana danych osobowych uzgodniliśmy zasady naszej odpowiedzialności w ramach Grupy Rödl & Partner w Polsce w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z przepisów RODO:

 

Roedl Outsourcing sp. z o.o. jest odpowiedzialna za wykonanie wobec Pani/Pana obowiązku informacyjnego;

Roedl Outsourcing sp. z o.o. jest odpowiedzialna wobec Pani/Pana za umożliwienie Pani/Panu wykonywania praw.

 

 

 

Niezależnie od tego ustalenia, może Pani/Pan wykonywać swoje prawa również wobec każdej innej Spółki z Grupy Rödl & Partner w Polsce, w szczególności wobec spółki, do której bezpośrednio ubiega się Pani/Pan o zatrudnienie. W takim przypadku przekażemy Pani/Pana żądanie do spółki z Grupy Rödl & Partner w Polsce, która zrealizuje Pani/Pana żądanie.

 

Informujemy także, że postanowiliśmy ustanowić wspólny punkt kontaktowy, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod emailem gdpr.rekrutacja@roedl.com .

 

Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych osobowych będą jedynie podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Grupy Rödl & Partner w Polsce.

Preferowana forma zatrudnienia

Umowa zlecenie

Zobacz więcej:

Praktyki
Praktykant- profil konsumencki
Firma: Urząd Komunikacji Elektornicznej
Data dodania: 21.01.2020
Warszawa
więcej
Praktyki
Praktykant- profil technologiczny
Firma: Urząd Komunikacji Elektornicznej
Data dodania: 21.01.2020
Warszawa
więcej
Praktyki
Praktykant-profil prawno-administracyjny
Firma: Urząd Komunikacji Elektornicznej
Data dodania: 21.01.2020
Warszawa
więcej