Płatny staż w Zespole Prawnym

Profil - image
Staż Kategoria ofert:
Profil stanowiska: Prawo,
Nr referencyjny:
Data ważności oferty: 30.06.2019

Nazwa firmy

Medicalgorithmics S.A.

Opis firmy

Medicalgorithmics S.A. to polska firma opracowująca zaawansowane systemy dla kardiologii. Innowacyjność to jeden z naszych głównych atutów. Wprowadzamy ją w codzienną organizację pracy i kierujemy się nią podczas procesu tworzenia. Dzięki multidyscyplinarnej grupie badaczy i deweloperów jesteśmy autorami przełomowych rozwiązań technologicznych. Opracowujemy algorytmy, oprogramowanie i urządzenia, a następnie wdrażamy je do produkcji, co pozwala nam świadczyć usługi telemedyczne tysiącom pacjentów na świecie.

Opis stanowiska

O zespole

 

Zespół, do którego możesz dołączyć zajmuje się obsługą prawną spółki giełdowej. Znaczną część naszej pracy stanowi przygotowywanie i weryfikacja umów handlowych, a także zarządzenie zgodnością prowadzonej przez spółkę działalności z krajowymi i międzynarodowymi wymogami prawnymi. Prowadzimy również bieżące doradztwo prawne na rzecz spółki oraz współpracujemy z zewnętrznymi kancelariami prawnymi.

Jak będzie wyglądał staż?

Pierwszy tydzień – wprowadzenie

 • Omówienie wzajemnych oczekiwań
 • Wprowadzenie do roli działu prawnego w MDG
 • Zapoznanie z dokumentami korporacyjnymi firmy
 • Zapoznanie z obszarami odpowiedzialności  i zadaniami działu prawnego
 • Zapoznanie z zasadami komunikacji i narzędziami codziennej pracy, szkolenie z programu Legalis
 • Zadanie rozwojowe: Research prawny

 

1-3 miesiące – podstawowe szkolenia i zadania rozwojowe z zakresu:

 • Zasad sporządzania i weryfikacji pełnomocnictw
 • Zasad tworzenia i weryfikacji umów
 • Sporządzania uchwał organów spółki

 

4-12 miesięcy  – Zadania rozwojowe i szkolenia poszerzające wiedzę z zakresu:

 • Zawierania umów z kontrahentami, w tym sposobu prowadzenia negocjacji
 • Istotnych aspektów umów gospodarczych, w tym zapisów o prawach autorskich i własności przemysłowej
 • RODO w praktyce prawnika in-house
 • Zasad udzielania zamówień publicznych
 • Wypełniania obowiązków z zakresu ochrony środowiska
 • Zasad organizacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wymagania

Kandydat/-ka na staż powinien/powinna

 • Być studentem/tką IV roku Prawa
 • Biegle posługiwać się językiem angielskim, w tym znać terminologię prawniczą
 • Być dyspozycyjny przynajmniej 24h tygodniowo
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe zdobyte podczas innych staży, praktyk zawodowych

Czy na stanowisku wymagany jest język polski?

Tak

Oferujemy

Z naszej strony

 • Przy wsparciu opiekunów według powyższego planu wdrożymy Cię do pracy w dziale prawnym
 • Systematycznie będziemy podsumowywać przekazywaną Ci wiedzę i dokonywać ewaluacji poszczególnych etapów
 • Podpiszemy z Tobą umowę i otrzymasz wynagrodzenie

Kluczowe kompetencje

Legalis, prawo, RODO, komunikatywność i budowanie relacji, przetwarzanie i selekcja informacji, organizacja pracy własnej, praktyczne stosowanie przepisów prawa, angielski,

Wymagane dokumenty

CV

Klauzula

Administratorem danych osobowych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Al. Jerozolimskich 81 .Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się adresem e-mail: compliance@medicalgorithmics.com.

 

Dane będą przetwarzane w celach przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz, w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody – w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości. Podstawą przetwarzania w zakresie danych wymaganych przez pracodawcę jest obowiązek prawny ciążący na administratorze oraz czynności zmierzające do zawarcia umowy, natomiast w przypadku pozostałych danych, dobrowolnie podanych przez kandydata – zgoda wyrażona poprzez ich podanie.

Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w procesie. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, w tym danych przetwarzanych na prawnie uzasadnionym interesie administratora oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Preferowana forma zatrudnienia

Umowa zlecenie

Zobacz więcej:

Staż
Płatny staż- Programista PHP
Firma: Business Process Outsourcing sp. z o. o. I sp. k.
Data dodania: 14.06.2019
Warszawa
więcej
Staż
Stażysta/tka ds. Marketingu
Firma: Whites Sp. z o. o.
Data dodania: 14.06.2019
Warszawa
więcej
Staż
Staż w Dziale Trade Marketingu
Firma: JTI Polska Sp. z o.o.
Data dodania: 14.06.2019
Warszawa
więcej