Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Profil - image
Praca Kategoria ofert:
Profil stanowiska:
Nr referencyjny:
Data ważności oferty: 31.12.2019

Nazwa firmy

CRL Sp. z o.o.

Opis stanowiska

 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Jakością
 • optymalizacja procesów i procedur obowiązujących w Spółce
 • dokumentowanie systemu jakości
 • planowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie audytów wewnętrznych, dostawców oraz reprezentowanie firmy podczas audytów certyfikujących
 • nadzór nad realizacją niezbędnych działań korygujących, doskonalących oraz poaudytowych
 • koordynacja i nadzór nad audytami zewnętrznymi oraz kontrola realizacji działań z nimi związanych, współpraca z jednostkami zewnętrznymi
 • kontakt z klientami firmy w zakresie systemu jakości, w tym nadzorowanie wizyt (audytów) klientów
 • planowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie przeglądów zarządzania
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników z zakresu SZJ

Wymagania

 • wykształcenie wyższe
 • mile widziane min. 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • doskonała znajomość systemu ISO 9001
 • znajomość zagadnień związanych z procesami jakościowymi w firmie usługowej, znajomość obowiązujących narzędzi, technik rozwiązywania problemów
 • samodzielność w działaniu i podejmowaniu decyzji
 • umiejętność analitycznego myślenia, inicjatywa, umiejętność podejmowania trudnych decyzji i asertywność
 • doskonała organizacja pracy
 • bardzo dobra znajomość pakietu Office
 • mile widziana znajomość wymagań systemu ISO 22000

Czy na stanowisku wymagany jest język polski?

Tak

Oferujemy

 • umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie z premią zadaniową
 • pracę w stabilnej finansowo firmie
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • jednozmianową pracę od poniedziałku do piątku
 • pracę w młodym i prężnym zespole
 • narzędzia i wsparcie w wykonywaniu obowiązków

Kluczowe kompetencje

podejmowanie decyzji i radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie problemów, organizacja pracy własnej, znajomość podstawowych programów biurowych (Word, Excel, PowerPoint, Outlook),

Wymagane dokumenty

CV

Klauzula

Klikając w przycisk „aplikuj”, lub w inny sposób wysyłając dokumenty aplikacyjne do CRL Sp. z o. o. zgadzasz się na przetwarzanie przez CRL Sp. z o. o. Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

W przypadku chęci udziału w rekrutacjach przyszłych prosimy o dopisanie dobrowolnej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych innych niż wymagane przepisami prawa, oraz udział w rekrutacjach przyszłych prowadzonych przez CRL Sp. z o. o.”

Administratorem danych osobowych jest CRL Sp. z o. o. z siedzibą Radomiu, ul. Racławicka 8/10, 26-600 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073225, NIP: 9482241378, wysokość kapitału zakładowego: 2 865 960,00 złotych dalej: „administrator”). Dane osobowe w zakresie wymienionym: a) w art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. b) A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w dokumentach aplikacyjnych lub przekaże dodatkowe informacje, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także: w zakresie wizerunku lub innych dodatkowych danych, lub w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji. Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: wysłanie informacji na adres e-mail: dane.osobowe@crl.pl

Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres do 2 lat. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku lub innych dodatkowych danych dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu, dostawcy usług służących rekrutacji. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

Preferowana forma zatrudnienia

Pełny etat

Zobacz więcej:

Praca
Junior Cash Collector with English
Firma: Accenture Services Sp. z o.o.
Data dodania: 19.11.2019
Warszawa
więcej
Praca
Customer Service Junior Specialist with Dutch
Firma: Accenture Services Sp. z o.o.
Data dodania: 19.11.2019
Warszawa
więcej
Praca
Customer Service Junior Specialist with Spanish
Firma: Accenture Services Sp. z o.o.
Data dodania: 19.11.2019
Warszawa
więcej