Kontroler biznesowy

Profil - image
Praca Kategoria ofert:
Profil stanowiska: Bankowość / Finanse / Ekonomia,
Nr referencyjny:
Data ważności oferty: 19.07.2019

Nazwa firmy

Black Red White S.A

Opis firmy

Dom, to nie tylko budynek i meble ale przede wszystkim ludzie. W Black Red White dbamy o to by nasi pracownicy z pasją i zaangażowaniem pracowali na wspólne dobro. Dzięki takim osobom tworzymy zgrany team, w którym każdy może mierzyć się z wyzwaniami, czerpać inspiracje i wykazywać przy realizowaniu powierzonych mu zadań. Jeżeli cenisz tradycję, doświadczenie i szerokie możliwości rozwoju to szukamy właśnie Ciebie! Zostań częścią rodziny BRW.

Opis stanowiska

 

 • Praca na Ukrainie i Białorusi w ramach kontrolowania przepływu dokumentów finansowych w firmie szukając trendów, identyfikując szanse i zagrożenia oraz analizując ich wpływ na biznes
 • Opracowywanie przekrojowych analiz finansowych i operacyjnych
 • Przygotowywanie raportów, zgodnie z zapotrzebowaniem managementu
 • Bieżąca kontrola kosztów
 • Udział w procesie budżetowym
 • Ocena rentowności prowadzonych przedsięwzięć
 • Wsparcie w zamknięciu miesiąca
 • Rekomendowanie rozwiązań i udoskonaleń
 • Rozwój narzędzi do raportowania

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe (ekonomia/rachunkowość/finanse)
 • Bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego
 • Biegła znajomość MS Office (w szczególności Excel)
 • Mile widziane doświadczenie
 • Umiejętność analizy danych, wyciągania wniosków, tworzenia rekomendacji
 • Samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, dokładność i systematyczność w wykonywaniu powierzonych obowiązków

Czy na stanowisku wymagany jest język polski?

Tak

Oferujemy

O zaletach pracy z nami

Praca w Black Red White to nie tylko wyzwania, ale i korzyści:

 • troszczymy się o wysoki komfort pracy
 • dbamy o dobór ciekawych osobowości tworzących nasz zespół
 • poczujesz się pewnie dzięki wieloletniemu istnieniu i doświadczeniu firmy

Kluczowe kompetencje

przetwarzanie i selekcja informacji, znajomość podstawowych programów biurowych (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), rachunkowość, analiza ekonomiczna, rosyjski,

Wymagane dokumenty

CV

Klauzula

Administratorem danych jest Black Red White S.A. z siedzibą w Biłgoraju, przy ul. Krzeszowskiej 63,

23-400 Biłgoraj („Spółka”). Dane osobowe zbierane są dla potrzeb rekrutacji na stanowisko podane w ogłoszeniu rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody, także przetwarzanie dla potrzeb przyszłych rekrutacji organizowanych przez Spółkę lub inne podmioty z Grupy Kapitałowej Spółki, posiadające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny dla potrzeb przeprowadzenia procesu obecnej rekrutacji, a jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych - przez okres trzech lat , chyba że wcześniej wycofa Pan/Pani zgodę.

 

Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym, Spółka może przetwarzać także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia te dotyczą procesu rekrutacji przez okres trzech lat. W tym celu Spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 

- w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby obecnej rekrutacji – art. 221 § 1 Kodeksu Pracy;

 

-w przypadku, gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji­ zgoda, którą może Pani/Pan w każdym czasie wycofać, poprzez powiadomienie Spółki o tym fakcie pod adresem: BLACK RED WHITE S.A., ul. Krzeszowska 63, 23-400 Biłgoraj

Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla potrzeb przeprowadzenia rekrutacji.

 

Jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Może Pani/Pan także wnieść skargę do organu nadzorczego wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Pani/Pana dane osobowe możemy powierzyć dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT, a także dostawcom systemów informatycznych, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa danych.

 

Informujemy, że nie przekażemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

 

 

 

 

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem Kontakt.IOD@brwsa.com.pl.

Preferowana forma zatrudnienia

Pełny etat

Zobacz więcej:

Praca
Business Analyst / Project Manager
Firma: PCG Academia
Data dodania: 16.07.2019
Warszawa
więcej
Praca
Pracownik Obsługi Klienta
Firma: Poczta Polska S.A.
Data dodania: 16.07.2019
Warszawa
więcej
Praca
Analyst, FCC - Anti-Bribery & Corruption
Firma: Standard Chartered
Data dodania: 16.07.2019
Warszawa
więcej