Asystentka ds. Administracji

Profil - image
Praca Kategoria ofert:
Profil stanowiska: Administracja biurowa,
Nr referencyjny:
Data ważności oferty: 01.08.2019

Nazwa firmy

Ailleron SA

Opis stanowiska

Ailleron jest ekspertem w budowaniu rozwiązań technologicznych. Tworzymy innowacyjne produkty dla największych banków, fin-techów, operatorów komórkowych i międzynarodowych sieci hotelowych. Zatrudniamy ponad 500 specjalistów, a z naszymi technologiami na co dzień docieramy do ponad 150 milionów klientów na 4 kontynentach. Nasze biura znajdują się nie tylko w Europie, ale też w Stanach Zjednoczonych, Singapurze i Australii. W Polsce jesteśmy w 4 miastach, a główna siedziba mieści się w Krakowie, gdzie kreujemy nasze produkty i definiujemy strategie ich rozwoju i promocji. Międzynarodowe środowisko pozwala nam doskonale orientować się w potrzebach zróżnicowanego rynku i już dziś kreować nowoczesne trendy.

 

Dołącz do zespołu, aby:

 • Kreować pozytywny wizerunek firmy
 • Przyjmować gości, odbierać i łączyć rozmowy telefoniczne
 • Koordynować przepływ informacji i obieg dokumentów
 • Redagować pisma
 • Obsługiwać korespondencję przychodzącą i wychodzącą
 • Dbać o zaopatrzenie biura
 • Wspierać pracowników w obszarze zadań administracyjnych
 • Organizować podróże służbowe pracowników

 

  Wymagania

   

  • Mile widziane doświadczenie w pracy na recepcji
  • Mile widziane studia z zakresu Administracji oraz studenci 1 lub 2 roku studiów
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
  • Dobra znajomość obsługi komputera (MS Office)
  • Doskonała organizacja pracy
  • Wysoka kultura osobista
  • Dostępność do pracy na pełen etat (40h tygodniowo)

   

  A dodatkowo jeśli jesteś:

  • komunikatywny, samodzielny i dokładny

  … to znaczy, że szukamy właśnie Ciebie!

  Czy na stanowisku wymagany jest język polski?

  Tak

  Oferujemy

  Dodatkowe benefity:

  • karta MultiSport,
  • opieka zdrowotna Allianz
  • lekcje angielskiego,
  • ubezpieczenie na życie,
  • codziennie świeże owoce i najlepsza kawa!

  Kluczowe kompetencje

  pisma, administracja, dokumenty, korespondecja, communication and relationship building, English,

  Wymagane dokumenty

  CV

  Klauzula

  Oświadczam, że udzielam Ailleron Spółce Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000385276, wyraźnej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celach udziału w procesie rekrutacyjnym Ailleron.

   

  Przetwarzanie obejmować będzie zbieranie, przechowywanie, analizowanie, łączenie, dokonywane w sposób zautomatyzowany w odniesieniu do danych w zakresie:

   

  Imię, nazwisko, nazwa poprzednich pracodawców,

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dane przetwarzane będą do dnia odwołania zgody. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie poprzez wysyłając wiadomość na adres: careers@ailleron.com Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie podającej odnośne dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz do cofnięcia zgody.

   

  Zasady, konsekwencje i uprawnienia zostały zawarte w informacji podanej poniżej.

   

  W celu skorzystania z praw, o których mowa powyżej prosimy o kontakt mailowy na adres: careers@ailleron.com”

   

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

   

   

   

  Podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych

  Ailleron może przetwarzać Twoje dane osobowe i występować w związku z tym jako administrator danych w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę.

   

   

   

  Cel zbierania danych osobowych

  Ailleron może przetwarzać dane osobowe objęte Twoją zgodą dla celów procesu rekrutacji pracowników i współpracowników w Ailleron.

   

   

   

  Prawa podmiotów danych

  Żądania podmiotów danych skorzystania z ich praw powinny być kierowane za pomocą e-mail na adres: careers@ailleron.com .

   

   

   

  III.1 Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych

   

  Masz prawo w każdym czasie zażądać podania informacji o Twoich danych osobowych, które Ailleron przechowuje, lub do których ma dostęp. Skorzystanie z tego uprawnienia wymaga wysłania do nas e-maila.

   

  Na Twoje żądanie doręczone nam na wyżej wskazany adres Ailleron wyśle Ci również kopię Twoich danych osobowych, które przetwarzamy. Za przesłanie kolejnych kopi danych o które poprosisz Ailleron zastrzega sobie prawo do zażądania opłaty, która pokryje uzasadnione koszty obsługi żądania.

   

   

   

  III.2 Prawo do sprostowania danych osobowych

   

  Ailleron podejmuje racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są prawidłowe, kompletne i aktualne. Pamiętaj jednak, że jest to nasze wspólna odpowiedzialność. Jeżeli konieczne będą do wprowadzenia zmiany tych danych, zawiadom proszę Ailleron korzystając ze swojego konta lub wysyłając nam wiadomość e-mail.

   

   

   

  III.3 Prawo do przenoszenia danych

   

  Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Ailleron, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do maszynowego odczytu jak również masz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi.

   

   

   

  III.4 Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania

   

  We wskazanych w przepisach przypadkach masz uprawnienie, by żądać usunięcia Twoich danych osobowych (co dotyczy w szczególności, choć nie wyłącznie sytuacji, gdy wycofasz udzieloną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, a nie będziemy mieli innej opartej na przepisach podstawy, by dalej przetwarzać te dane). Uprawnienie to zostanie wykonane przez Ailleron bez nieuzasadnionej zwłoki i pod warunkiem, że inne przepisy nie będą nakładać na Ailleron obowiązku przetwarzania danych. Możesz również zwrócić się o ograniczenie dalszego przetwarzania danych.

   

   

   

  III.5 Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

   

  We wskazanych w przepisach przypadkach i w zależności od Twojej indywidualnej sytuacji, możesz mieć prawo by sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych (wliczając to sytuacje, gdy Ailleron przetwarza Twoje dane w celach statystycznych). W takich sytuacjach Ailleron nie powinien kontynuować przetwarzania, chyba że wykaże istnienie nadrzędnych, ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub dane są niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

   

  Okres parzechowywania

  Twoje dane osobowe przechowywane tylko przez okres, przez jaki będziemy ich potrzebować – nie krócej niż przez 36 miesiące, jak również przez inny okres, jeżeli wymagać tego będą przepisy.

   

  Przekazywanie danych osobowych poza EOG

  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), lub do państw które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.

   

  Odbiorcy danych

  Ailleron ujawni twoje dane osobowe jedynie:

   

  - osobom trzecim będącym dostawcą usług na rzecz Ailleron , które są niezbędne dla przeprowadzeniaprocesu rekrutacji, ,

   

  - podmiotom z grupy kapitałowej Ailleron – spółkom powiązanym z Ailleron, w szczególności Software Mind Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie; Software Mind Outsourcing Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie oraz Hoteliga International Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie).

   

  - odbiorcom, na rzecz których ujawnienie wymagane jest na mocy odpowiednich przepisów lub postanowienia sądu lub innego organu władzy,

   

  - odbiorcom, jeżeli wyrazisz na nich swoją zgodę, lub gdy przekazanie im danych jest niezbędne, by chronić Twoje żywotne interesy lub żywotne interesy innych osób fizycznych lub dla dobra ogółu.

   

  Ailleron dołoży należytej staranności w doborze stron trzecich i w przypadku takich wybranych podmiotów wybranych Ailleron wymagał będzie każdorazowo, by chronili Twoje dane za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

  Preferowana forma zatrudnienia

  Pełny etat

  Zobacz więcej:

  Praca
  BUSINESS CONSULTANT WARSAW
  Firma: ManagementSolutions
  Data dodania: 14.06.2019
  Warszawa, ul. Marynarska 15 (budynek New City niedaleko Galerii Mokotów)
  więcej
  Praca
  DATA SCIENCE CONSULTANT
  Firma: ManagementSolutions
  Data dodania: 14.06.2019
  Warszawa, ul. Marynarska 15 (budynek New City niedaleko Galerii Mokotów)
  więcej
  Praca
  Receptionist/Office Coordinator
  Firma: e-point SA
  Data dodania: 14.06.2019
  Warszawa
  więcej