Asystent w Dziale Księgowości Wewnętrznej

Profil - image
Praca Kategoria ofert:
Profil stanowiska:
Nr referencyjny:
Data ważności oferty: 31.03.2020

Nazwa firmy

Mazars w Polsce

Opis firmy

Mazars jest międzynarodową, zintegrowaną i niezależną organizacją specjalizującą się w audycie, usługach księgowych i kadrowo-płacowych, doradztwie podatkowym i usługach doradztwa biznesowego. Firma działa jako zintegrowana sieć biur w 89 krajach, gdzie zatrudnia ponad 30 000 specjalistów. Spółka Mazars w Polsce jest obecna od 1992 roku i prowadzi działalność w Warszawie oraz w Krakowie, zatrudniając łącznie blisko 250 specjalistów. Firmę charakteryzuje z jednej strony międzynarodowy charakter i nieograniczony przepływ wiedzy i doświadczenia między lokalnymi biurami, a z drugiej, dzięki ciągle jeszcze niewielkiemu rozmiarowi, indywidualne podejście do klientów i pracowników.

Opis stanowiska

Twoim zadaniem będzie:

•wsparcie działu księgowości w codziennej pracy

•wsparcie działu raportowania

•przygotowanie zestawień i prezentacji dla działu księgowości

•wsparcie przygotowywania prezentacji dla Zarządu

 

Wymagania

Oczekujemy:

•komunikatywnej znajomości j. angielskiego

•dyspozycyjności min. 30 h tygodniowo

•samodzielności, komunikatywności, rzetelności oraz zaangażowania

•bardzo dobrej znajomości programu Excel

Czy na stanowisku wymagany jest język polski?

Nie

Oferujemy

 Naukę i rozwój

   Awanse poziome i pionowe

    Atrakcyjne wynagrodznie

     Dogodną lokalizację

   Integracje i różne inicjatywy dla pracowników

Wymagane dokumenty

CV

Klauzula

Zgodnie z wymogiem art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) informujemy, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w przesłanym życiorysie jest spółka Mazars Audyt sp. z o.o., 00-549 Warszawa, ul. Piękna 18, NIP wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000086577, REGON 011110970, NIP 5260215409 (dalej jako „Mazars” lub „Administrator”), a w przypadku wyrażenia zgody na przekazanie Pani/Pana zgłoszenia na potrzeby przyszłych rekrutacji dla Mazars Polska też Mazars Polska sp. z o.o., 00-549 Warszawa, ul. Piękna 18, NIP wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083094, REGON 010381827, NIP 5260019051.

 

Dane kontaktowe Mazars: Mazars Audyt sp. z o.o., 00-549 Warszawa, ul. Piękna 18, rodo.weryfikacja@mazars.pl

 

Pani/Pane dane osobowe będą przetwarzane przez Mazars w celu realizacji procesu rekrutacyjnego wobec prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest pozyskiwanie pracowników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Mazars Audyt sp. z o.o. lub/i Mazars Polska sp. z o.o., Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Mazars Audyt sp. z o.o. lub/i Mazars Polska sp. z o.o. wobec udzielenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, wskazane dane kontaktowe, wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

Źródło danych osobowych: biuro karier, strony kariery, portale z ofertami pracy.

 

Odnośnie do przetwarzania danych na podstawie Pani/Pana zgody, w każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia zgody. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu również odpowiednio prawo do żądania od Mazars dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przeniesienia danych jak też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku 3 miesięcy od zakończenia tej rekrutacji a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody.

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy, w szczególności świadczącym usługi hostingowe, usługi doradztwa personalnego, usługi IT. Przewidywane kategorie odbiorców Pani/Pana danych: to dostawcy usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcy usług IT takich jak hosting, dostawcy systemów informatycznych.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej

Preferowana forma zatrudnienia

Dowolna

Zobacz więcej:

Praca
Starszy Specjalista w Centrum Zarządzenia Korporacyjnego
Firma: Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
Data dodania: 24.03.2020
Warszawa
więcej
Praca
HR&Payroll Assistant
Firma: Vistra Corporate Services Sp. z o.o.
Data dodania: 24.03.2020
Warszawa
więcej
Praca
Specjalista w Centrum Zarządzania Korporacyjnego
Firma: Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
Data dodania: 24.03.2020
Warszawa
więcej