Asystent ds. Rachunkowości/ Praktykant

Profil - image
Praktyki Kategoria ofert:
Profil stanowiska: Bankowość / Finanse / Ekonomia,
Nr referencyjny:
Data ważności oferty: 18.12.2019

Nazwa firmy

PKF BPO Consult

Opis firmy

PKF BPO Consult jest polską firmą należącą do międzynarodowej sieci PKF International. To firma z profesjonalnym dostawcą usług księgowych oraz kadrowo-płacowych, obsługującym Klientów polskich oraz międzynarodowych. Nasze linie biznesowe rozwijamy w siedmiu większych miastach w Polsce: Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku i Opolu. Dołącz do nas i wspomóż realizację projektów!

Opis stanowiska

 • księgowanie dokumentów źródłowych w różnych systemach finansowych,
 • sporządzanie raportów i zestawień finansowych na bazie zaksięgowanych dokumentów,
 • wystawianie faktur sprzedaży, wprowadzanie przelewów do realizacji,
 • segregowanie i archiwizowanie dokumentów,
 • pomoc w innych pracach biurowych i administracyjnych oraz współpracować przy zadaniach i projektach realizowanych w ramach działu

Wymagania

 • jesteś studentem w trakcie nauki, preferowane kierunki: rachunkowość, finanse, podatki,
 • ukończyłeś liceum/technikum ekonomiczne – mile widziane
 • posiadasz wiedzę z zakresu rachunkowości,
 • dobrze znasz język angielski w mowie i piśmie,
 • szybko się uczysz i potrafisz wykorzystywać wiedzę w praktyce,
 • charakteryzuje Cię chęć rozwoju w dziedzinie podatków i/lub rachunkowości,
 • posiadasz dobre umiejętności komunikacyjne i organizacyjne

Czy na stanowisku wymagany jest język polski?

Tak

Oferujemy

 • elastyczne godziny pracy,
 • fajna, przyjacielska atmosfera,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w dziedzinie rachunkowości,
 • szkolenie merytoryczne,
 • szkolenie językowe,
 • spotkania organizacyjne, eventy, konkursy,
 • multikafeteria ( bony, bilety, MuliSport), program poleceń pracowniczych

Kluczowe kompetencje

komunikatywność i budowanie relacji, rozwiązywanie problemów, znajomość podstawowych programów biurowych (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), rachunkowość, angielski,

Wymagane dokumenty

cv

Klauzula

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy:

 

I. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

 

Współadministratorami Pani/Pana (Państwa) danych osobowych są:

„PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa” z siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6 lok.1B, 02-695 Warszawa, nr KRS 579479,

„PKF BPO Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa” z siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6 lok.1B, 02-695 Warszawa, nr KRS 59384.

Kontakt ze Współadministratorami danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty e-mail pod adresem: biurobpo@pkfpolska.pl.

Każda ze spółek wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PKF Polska wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Hanny Rubaszewskiej, e-mail: iod@pkfpolska.pl.

II. Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?

 

Jako Współadministratorzy będziemy przetwarzać dane osobowe w celu:

 

rozpatrzenia aplikacji w procesie rekrutacji i podjęcia dalszych działań związanych z rekrutacją – realizacja bieżącego procesu rekrutacji,

realizacji przyszłych procesów rekrutacji,

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jak np. rozpatrzenie rekrutacji czy dochodzenia roszczeń.

III. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

 

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:

 

a) art. 6 ust. 1. lit. B) RODO tj. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy o pracę,

 

b) art. 6 ust. 1 lit. F) RODO – uzasadniony interes Administratora (rekrutacja pracowników, umówienie rozmowy kwalifikacyjnej, rozpatrzenie rekrutacji),

 

d) art. 6 ust. 1 lit. A) RODO tj. uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza dane wymienione w art. 22 1 § 1 KP oraz w przypadku przyszłej rekrutacji.

 

IV. Okres przechowywania danych osobowych.

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 

trwania obecnego procesu rekrutacji, a po zakończeniu trwale usunięte.

w przypadku przyszłej rekrutacji przez 1 rok, od daty złożenia oświadczenia przez Państwa o wyrażeniu takiej zgody nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych,

V. Komu mogą być udostępnione dane osobowe?

 

Państwa dane możemy ujawnić:

 

pracownikom i współpracownikom oraz osobom wyznaczonym do procesu rekrutacji – upoważnionym przez Współadministratorów,

podmiotom przetwarzającym tj. świadczącym dla nas usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową oraz rachunkową,

podmiotom świadczącym dla nas usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym,

nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VI. Jakie uprawnienia mi przysługują?

 

W każdej chwili mogą Państwo żądać prawa:

 

dostępu do przetwarzanych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

sprostowania (poprawiania) swoich danych,

żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

przenoszenia danych osobowych,

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Czy mam prawo do sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Niezależnie od uprawnień określonych w pkt VI. przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. F) RODO. Administrator przestanie wówczas przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych osobowych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności danej osoby lub takie dane osobowe będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

VIII. Prawo do cofnięcia zgody.

 

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), co skutkować będzie usunięciem Państwa danych z naszej bazy kandydatów do pracy. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie w.w zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody winno nastąpić na adres mail: rekrutacja@pkfpolska.pl

Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Współadministratorów.

IX. Dobrowolność podania danych osobowych

 

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, z tym, że odmowa ich podania może skutkować pominięciem kandydatury w procesie rekrutacji.

 

X. Jak są chronione moje danych osobowe?

 

Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z zawartymi umowami oraz z przepisami prawa, w tym RODO.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

XI. Inne

 

Informujemy, że Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie są profilowane.

Informujemy, że jako Współadministratorzy zawarliśmy pisemne porozumienie, które określa zakres odpowiedzialności każdej ze Spółek z Grupy Kapitałowej PKF Polska dotyczącej wypełnienia obowiązków wynikających z RODO. W szczególności uzgodniliśmy, że:

Spółka PKF BPO Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jest odpowiedzialna za realizację względem Państwa obowiązku informacyjnego,

Spółka PKF BPO Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jest odpowiedzialna za umożliwienie Państwu wykonywania praw, wynikających z RODO.

Niezależnie od powyższego, możecie Państwo wykonywać swoje prawa również wobec innego ze Współadministratorów. W takim przypadku niezwłocznie przekaże on Państwa żądanie drugiej Spółce w celu jego realizacji.

Preferowana forma zatrudnienia

Umowa zlecenie

Zobacz więcej:

Praktyki
Praktykant
Firma: Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.
Data dodania: 10.12.2019
Warszawa
więcej
Praktyki
Assistant
Firma: Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.
Data dodania: 10.12.2019
Warszawa
więcej
Praktyki
PRAKTYKANT/KA
Firma: Sekwencja Sp.zo.o
Data dodania: 10.12.2019
Warszawa
więcej