Assistant

Profil - image
Praktyki Kategoria ofert:
Profil stanowiska: Bankowość / Finanse / Ekonomia,
Nr referencyjny:
Data ważności oferty: 27.09.2019

Nazwa firmy

Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.

Opis firmy

WTS&SAJA jest wyłącznym na Polskę przedstawicielem WTS Global - wiodącej globalnej firmy podatkowej oferującej pełen zakres usług podatkowych w ponad 100 krajach na świecie. Członkostwo w WTS Global jest zwieńczeniem gruntownego procesu selekcji w oparciu o rygorystyczną kontrolę jakości, a firmy członkowskie to gracze posiadający silną pozycję na swoich lokalnych rynkach.

 

WTS Global nie świadczy usług badania sprawozdań finansowych aby uniknąć potencjalnych konfliktów interesów oraz zachować status zaufanego i stałego doradcy dla swoich klientów. Do grona klientów WTS należą koncerny międzynarodowe, średniej wielkości przedsiębiorstwa o zasięgu międzynarodowym, klienci prywatni i firmy rodzinne.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie www.wtssaja.pl

Opis stanowiska

Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o. – firma doradztwa podatkowego, działająca w ramach międzynarodowej struktury WTS Global, poszukuje osób chcących rozwijać swoje umiejętności jako doradcy w zakresie prawa podatkowego. Zapraszamy na płatne praktyki do naszego biura mieszczącego się w budynku Central Tower, w ścisłym centrum Warszawy, przy Alejach Jerozolimskich 81.

Kandydat odpowiedzialny będzie za:

• przeprowadzanie searchy orzeczeń i interpretacji z zakresu prawa podatkowego,

• przegotowywanie elementów opinii podatkowych,

• analizę dokumentów,

• analizę case’ów podatkowych,

• przygotowywanie przeglądów prasy podatkowej

Wymagania

Od kandydatów oczekujemy:

• znajomości polskiego systemu podatkowego,

• dobrej znajomości języka angielskiego i/lub niemieckiego,

• biegłej obsługi pakietu MS Office,

• preferujemy osoby zainteresowane prawem podatkowym i chcące rozwijać się w tej dziedzinie.

Czy na stanowisku wymagany jest język polski?

Tak

Oferujemy

W zamian oferujemy:

• możliwość rozwoju zawodowego,

• elastyczne godziny pracy,

• szansę na poznanie praktycznych aspektów zawodu doradcy podatkowego,

• możliwość praktycznego zapoznania się z międzynarodowym planowaniem podatkowym, zarządzaniem ryzykiem podatkowym, optymalizacją i zarządzaniem ryzykiem cen transferowych i postępowaniami podatkowymi przed organami podatkowymi i sądowymi,

• wsparcie w przygotowaniu do egzaminu na doradcę podatkowego,

• pracę w młodym i dynamicznym zespole,

• zatrudnienie na umowę zlecenie.

Kluczowe kompetencje

komunikatywność i budowanie relacji, praca w grupie, przetwarzanie i selekcja informacji, organizacja pracy własnej, znajomość podstawowych programów biurowych (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), znajomość programów do statystycznej analizy danych, angielski, niemiecki,

Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny

Klauzula

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych zgody:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu dla celów rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000)

Jednocześnie oświadczam, że podanie tych danych było dobrowolne i otrzymałam/-em informację o przysługujących mi prawach, o których mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

 

Zgłoszenia niezawierające powyższej zgody będą usuwane z uwagi na przepisy RODO.

Ponadto, dobrowolnie może Pan/Pani udzielić nam dodatkowej zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej oferty pracy również w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.”

Informujemy, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani prawa określone w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO.

 

Klauzula informacyjna

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 (RODO) niniejszym informujemy, że:

(i) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 778-141-77-66 (Spółka),

(ii) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji prowadzonym przez Spółkę;

(iii) podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

(iv) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a. Spółka i przedstawiciele Spółki,

b. osoby zaangażowane w proces rekrutacji w Spółce, w szczególności pracownicy i współpracownicy,

c. podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Spółki,

(v) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, zgodnie z zakresem dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody;

(vi) przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

(vii) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza postanowienia RODO;

(viii) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji;

(ix) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również w sposób inny niż zautomatyzowany.

Preferowana forma zatrudnienia

Umowa zlecenie

Zobacz więcej:

Praktyki
Guest Services Agent internship in Eivissa
Firma: Spain Internship SC
Data dodania: 13.09.2019
Eivissa, Spain
więcej
Praktyki
Reception internship
Firma: Spain Internship SC
Data dodania: 13.09.2019
Lanzarote, Canary Islands
więcej
Praktyki
Guest Relations - Reception internship
Firma: Spain Internship SC
Data dodania: 13.09.2019
Marbella
więcej