O Lwach Koźmińskiego

Konkurs "Lwy Koźmińskiego"

 

Konkurs ma na celu wyróżnienie absolwentów, którzy odnieśli spektakularny sukces zawodowy i których ścieżka kariery może służyć za wzór studentom i absolwentom uczelni.
Od 2012 roku konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach:

  •  Menedżer 
  •  Przedsiębiorca
  •  Prawnik

 

Dodatkowo Kapituła Konkursu ma prawo przyznać w danym roku nagrodę w dodatkowych kategoriach.
 
Konkurs przeprowadzany jest co roku latem, a jego laureaci odbierają statuetki "Lwa Koźmińskiego" podczas inauguracji nowego roku akademickiego.