Kontakt

Godziny pracy Biura Karier i Współpracy z Absolwentami

Godziny otwarcia w trakcie roku akademickiego:

 

Poniedziałek: 10:00 – 14:00

Wtorek: 10:00 – 14:00

Środa: 10:00 – 14:00

Czwartek: 10:00 – 12:00

Piątek: 12:00 – 18:00

Sobota: nieczynne

Niedziela: nieczynne

 

Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami dyżuruje w wybrane soboty w godzinach 10.00-15.00.

W tym roku akademickim będą to: 13.10, 24.11, 15.12, 12.01, 16.02, 16.03, 13.04, 18.05, 15.06.

 

Przed upływem terminów rozliczenia praktyk również wydłużamy godziny otwarcia biura, o czym będziemy informowali na naszej stronie oraz przez Facebooka.

 

 

Zespół Biura Karier i Współpracy z Absolwentami

 

Joanna Piechocka

Kierownik BKiWzA

pokój A/16
tel. 022 519 23 29
e-mail: jpiechocka@kozminski.edu.pl

Psycholog, doradca kariery, coach kariery i trener rozwoju osobistego. Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych Job coaching: doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching kariery na Uniwersytecie SWPS.

W Biurze Karier i Współpracy z Absolwentami tworzy i koordynuje kompleksowe działania dla studentów i absolwentów kierunków realizowanych w języku polskim i angielskim, zarówno w obszarze doradztwa zawodowego jak i współpracy z biznesem.

Certyfikowany użytkownik narzędzi FRIS® oraz Master Person Analysis, trener programu "Spadochron". 

 

Relacje z pracodawcami

Agnieszka Krawczyńska

Menedżer ds.  Rozwoju Współpracy z Pracodawcami

pokój A/16
tel. 022 519 22 73
e-mail: akrawczynska(at)kozminski.edu.pl

Magister dziennikarstwa i komunikacji społecznej, absolwentka studiów podyplomowych z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania marketingowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w kreacji i realizacji działań employer brandingowych. W Biurze Karier i Współpracy z Absolwentami odpowiada za relacje uczelni z otoczeniem biznesowym oraz rozwój współpracy uczelni z pracodawcami.

Certyfikowany trener narzędzia FRIS®

Praktyki zawodowe

Monika Bodys

pokój A/16
tel. 022 519 23 23
e-mail: mbodys(at)kozminski.edu.pl

Magister komunikacji międzykulturowej uniwersytetu Anglia Ruskin, filolog języka angielskiego ze specjalizacją pedagogiczną. W Biurze Karier i Współpracy z Absolwentami odpowiada za koordynację procesu obowiązkowych praktyk studenckich oraz wspiera organizację wydarzeń skierowanych do Studentów i Absolwentów Uczelni.

Certyfikowany trener narzędzia FRIS®, trener program programu "Spadochron".

 

 

Relacje z Absolwentami

Małgorzata Lichota

pokój A/16
tel. 022 519 22 74
e-mail: mlichota(at)kozminski.edu.pl

Magister komunikacji audiowizualnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji różnego typu spotkań i konferencji.W Biurze Karier i Współpracy z Absolwentami zajmuje się utrzymywaniem relacji z absolwentami oraz organizacją wydarzeń.

 

 

 

 

Wsparcie w zakresie analiz i organizacji wydarzeń

Patrycja Dajer

pokój A/16
tel. 022 519 23 63
e-mail: pdajer@kozminski.edu.pl

Magister zarządzania, specjalizacja: zarządzanie strategiczne. Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego. W Biurze Karier i Współpracy z Absolwentami odpowiada za wsparcie zespołu w realizowanych działaniach. Pomoc w organizacji wydarzeń oraz analizie danych.

 

 

 

 

Doradztwo Zawodowe

 

Katarzyna Sowa

pokój A/16
tel. 022 519 43 47
e-mail: ksowa(at)kozminski.edu.pl

Pedagog, doradca zawodowy, trener rozwoju kompetencji społecznych  oraz animator społeczno-kulturalny. Specjalizuje się w realizowaniu programów rozwijających kompetencje zawodowe  studentów i absolwentów oraz posiada doświadczenie w prowadzeniu działań employer brandingowych.   Absolwentka Pedagogiki w zakresie animacji społeczno-kulturalnej na Uniwersytecie Łódzkim, Pedagogiki –specjalizacja doradztwo zawodowe i personalne z elementami resocjalizacji     oraz studiów podyplomowych: Trener biznesu na Społecznej Akademii Nauk.

W Biurze Karier i Współpracy z Absolwentami zajmuje się  doradztwem zawodowym oraz wspiera organizację wydarzeń skierowanych do Studentów i Absolwentów Uczelni.  

Certyfikowany trener narzędzi FRIS®.

 

Łukasz Olszta

pokój A/16
tel. 022 519 23 48
e-mail: lolszta@kozminski.edu.pl

Doradca kariery. Absolwent studiów podyplomowych Job coaching: doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching kariery na Uniwersytecie SWPS. Specjalizujący się w prowadzeniu indywidualnego jak i grupowego doradztwa zawodowego dla studentów jak i absolwentów w języku polskim oraz angielskim. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy w środowisku korporacyjnym, sektorze publicznym, jak i organizacjach pozarządowych.