O Klubie Absolwenta ALK

Absolwenci naszej uczelni to osoby, które zajmują dziś wiele kluczowych stanowisk menedżerskich w firmach polskich i zagranicznych, osoby z powodzeniem prowadzące własny biznes, a także rzetelni pracownicy wielu prestiżowych firm oraz instytucji działających w kluczowych sektorach gospodarki. Wielu z nich swoją drogę zawodową zaczęło jeszcze na studiach, korzystając z ofert uczelnianego Biura Karier i Współpracy z Absolwentami.

KARIERY NASZYCH ABSOLWENTÓW

ABSOLWENCI O ALK

Działania dla Absolwentów:

 

Nasi absolwenci mogą liczyć na kompleksowe wsparcie w zakresie DORADZTWA ZAWODOWEGO oraz POSZUKIWANIA PRACY.

Ponadto mogą korzystać z wielu zniżek na produkty różnych marek oraz usługi w programie Karta Absolwenta

Uczelnia oferuje absolwentom ulgi na studia podyplomowe oraz kolejne studia jednolite magisterskie, studia pierwszego i drugiego stopnia, pierwszeństwo przy rezerwacji miejsc na studia oraz możliwość korzystania z Biblioteki ALK z Kartą Absolwenta.

Członkowie Klubu otrzymują newslettery z informacjami o nowych inicjatywach.

Klub Absolwenta ALK poprzez swoje działania, aktywnie wspiera Fundację Koźmińskich, która pomaga najzdolniejszym studentom naszej Akademii.