Event Calendar

Events

The calendar enables you to find events matching your educational interests. To access filters, select one of the tabs below.

 

 

 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości mgr. Macieja Madzińskiego

  Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości mgr. Macieja Madzińskiego.
   
  Obrona odbędzie się 14 lipca 2020 r. o godz. 11:00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
   
  Temat rozprawy doktorskiej: "Zarządzanie projektami w turkusowych organizacjach"
   
  Promotor: prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki z Akademii Leona Koźmińskiego

  Promotor pomocniczy: dr Tomasz Olejniczak

  Recenzenci:

  • prof. US dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila z Uniwersytetu Szczecińskiego
  • prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki z Uniwersytetu Warszawskiego

  Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams TUTAJ 
   
  Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego: LINK 

  Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.

Najbardziej interesowałyby mnie spotkania:

[Translate to Angielski:]