Event Calendar

Events

The calendar enables you to find events matching your educational interests. To access filters, select one of the tabs below.

 

 

 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgra Wawrzyńca Serafina

  Szanowni Państwo,
  Rektor oraz Senat Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgra Wawrzyńca Serafina.


  Temat rozprawy doktorskiej:
  Granica prywatyzacji zadań państwa w demokratycznym państwie prawa na przykładzie bezpieczeństwa publicznego. Studium teoretycznoprawne.


  Obrona odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 11:50                                                          
  w sali nr A-26 (parter w budynku A), ul. Jagiellońska 59, Warszawa

 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgr Karoliny Sterny-Zielińskiej

  Szanowni Państwo,
  Rektor oraz Senat Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgr Karoliny Sterny-Zielińskiej.


  Temat rozprawy doktorskiej:

  Crowdsourcing legislacyjny – w kierunku prawa responsywnego


  Obrona odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 13:50                                                          
  w sali nr A-26 (parter w budynku A), ul. Jagiellońska 59, Warszawa.

Najbardziej interesowałyby mnie spotkania:

[Translate to Angielski:]