Event Calendar

Events

The calendar enables you to find events matching your educational interests. To access filters, select one of the tabs below.

 

 

 • Seminarium z cyklu „Krytyczna Teoria Organizacji"

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym seminarium z cyklu „Krytyczna Teoria Organizacji", które odbędzie się w środę, 20 listopada, o godz. 14.00 w sali B/5 w siedzibie naszej uczelni przy ul. Jagiellońskiej 59 w Warszawie.
  Podczas spotkania prof. Krzysztof Wodarski przedstawi referat pt.: „Zarządzanie projektami: modna czy skuteczna metoda realizacji przedsięwzięć?”.

  Dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. Politechniki Śląskiej, był dziekanem Wydziału Organizacji i ZarzĄdzania Politechniki Śląskiej w latach 2016-2019. W latach 2008-2010 był prodziekanem ds. Ogólnych na Wydziale Organizacji i Zarządzania, a w latach 2010-2016 dyrektorem Centrum Zarządzania Projektami Politechniki Śląskiej. Od 2009 r. piastował funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Ogólnych Instytutu Zarządzania i Administracji na Wydziale Organizacji i Zarządzania PŚ, a w latach 2017-2019 był Dyrektorem tego Instytutu. Obecnie jest kierownikiem Katedry Zarządzania i Logistyki na tymże Wydziale. Od 2007 jest członkiem Sekcji Organizacji i Ekonomiki Górnictwa Komitetu Górnictwa PAN, a w latach 1996-2002 był jej Sekretarzem. Od 2017 był członkiem Komisji Organizacji i Zarządzania PAN Oddział w Katowicach, a od 2019 piastuje stanowisko Przewodniczącego tej Komisji. W latach 2013-2016 był członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, a od 2015 przewodniczącym Komisji ds. strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych. Od 2016 jest Przewodniczącym Rady naukowej Zeszytu Naukowego Systemy wspomagania w inżynierii produkcji; od 2017 zaś  – członkiem Rady naukowej Zeszytów naukowych z serii Organizacja i zarządzanie. Równocześnie od 2017 jest Redaktorem naczelnym Kwartalnika naukowego Organizacja i zarządzanie. Od 2018 jest członkiem Rady ds. Elektromobilności przy Marszałku Województwa Śląskiego, a także członkiem Rady Społeczno-Gospodarczej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Profesor Wodarski został nagrodzony 14 nagrodami Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne. Jest także laureatem wielu nagród-m.in. :„Marka – Śląskie” w kategorii usługi – za opracowanie systemu komputerowego e-CZP (2013); konkursu „Pracownia 2000” Prezydenta RP (2002); nagrody Prezydenta Miasta Zabrze Zabrzańska Atena (2019).

  Koreferentem będzie mgr Piotr Ogonowski, który przedstawi „Zarządzanie projektami: moda, poprawa skuteczności czy warunek przetrwania na rynku?”
  Piotr Ogonowski jest menedżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem, wykładowcą zarządzania (ponad 20 tys. godzin wykładowych), a także autorem cyklu wykładów i szkoleń z zakresu zarządzania oraz transformacji organizacji. Wspierał transformacje ponad 40 przedsiębiorstw z różnych branż, m.in. w 2013 r. pełnił rolę doradcy dla Dyrektora Departamentu Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. d.s. wdrożenia organizacji projektowej; wdrażał nowe zasady zarządzania inwestycjami w Grupie Kapitałowej LOTOS, wspierał w transformacji Lasy Państwowe, Pocztę Polską, oraz wiele innych instytucji i firm z sektora publicznego, finansowego, logistycznego, farmaceutycznego, IT i automotive. W 2010 r. został wybrany przez PARP jako jeden z czterech ekspertów konsultujących planowane zmiany w zasadach dofinansowania projektów innowacyjnych z funduszy UE, a od 2018 r. jest członkiem grupy eksperckiej – organu pomocniczego Rady Monitorowania Portfela Projektów Strategicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jest certyfikowanym PMI PMP, PRINCE2 Practitioner, Agile PM oraz praktykiem zarządzania w podejściu Agile. Udzielał się jako członek Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą, Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, a także jako członek zarządu Project Management Institute PC i mentor w programach mentorskich tej organizacji. Obecnie prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych i MBA Akademii Leona Koźmińskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Wyższej Szkoły Logistyki. Jako absolwent studiów doktoranckich na ALK w zakresie zarządzania, w ramach pracy naukowej zajmuje się badaniem stylów zarządzania w dynamicznym środowisku. Jego badania koncentrują się na zagadnieniach takich jak: Zarządzanie Innowacyjne, Zarządzanie projektami, Przywództwo, Organizacja ucząca się, Teoria Informacyjna, Teoria ekologiczna (opisująca warunki przetrwania przedsiębiorstw na rynku, Zarządzanie Strategiczne (głównie szkoła prostych reguł i realnych opcji) oraz Teoria Inwestycyjna.

  Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa: wandaw(at)kozminski.edu.pl, tel: 22 519 21 91. 

  Link do pobrania prezentacji

 • „Nowa wizja stosunków polsko-niemieckich – 30-lecie Wspólnego Oświadczenia Mazowiecki-Kohl” – wykład profesora Jerzego Sułka

  Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE
  w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego

  zaprasza na wykład
  profesora Jerzego Sułka
  Nowa wizja stosunków polsko-niemieckich
  30-lecie Wspólnego Oświadczenia Mazowiecki-Kohl


  Program

  • Powitanie i wprowadzenie: prof. Jan Barcz, Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa UE
  • Wykład: prof. Jerzy Sułek
  • Komentarz: dr Agnieszka Łada
  • Dyskusja


  prof. Jerzy Sułek – naukowiec i dyplomata, negocjator Wspólnego Oświadczenia, przewodniczący delegacji RP
  w rokowaniach z Niemcami nad Traktatem o potwierdzeniu granicy (1990) i Traktatem o dobrym sąsiedztwie (1991) oraz z ZSRR nad Traktatem o dobrym sąsiedztwie i Układem o wycofaniu wojsk rosyjskich z Polski. Były wiceminister obrony narodowej.

  dr Agnieszka Łada – Dyrektor Programu Europejskiego w Instytucie Spraw Publicznych. Zajmuje się współczesnymi stosunkami polsko-niemieckimi. Pracowała jako visiting researcher w German Council on Foreign Relations i w Stiftung Wissenschaft und Politik w Berlinie. Jest wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Fundacji Krzyżowa, a od stycznia 2020 r. obejmie funkcję wicedyrektora Deutsches Polen-Institut w Darmstadt.

  Kiedy: 20 listopada 2019 r. (środa), początek o godz. 17.00
  Gdzie: Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59, sala A-26


  Prosimy o potwierdzenie udziału: annapudlo(at)kozminski.edu.pl

Najbardziej interesowałyby mnie spotkania:

[Translate to Angielski:]