Event Calendar

Events

The calendar enables you to find events matching your educational interests. To access filters, select one of the tabs below.

 

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego „Legislacja podatkowa”

   

  Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego i Krajowa Izba Doradców Podatkowych zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową Prawa Podatkowego „Legislacja podatkowa”.

  Konferencja jest skierowana do przedstawicieli środowiska naukowego, praktyków: doradców podatkowych, sędziów sądów administracyjnych, przedstawicieli administracji skarbowej, jak również studentów oraz innych osób, którym bliskie są problemy leżące w obszarze prawa podatkowego.

  Cele konferencji:

  Naukowa refleksja nad procesami legislacyjnymi zachodzącymi w systemie prawa podatkowego służyć będzie analizie i ocenie szeregu fundamentalnych dla tego systemu zagadnień takich jak zabezpieczenie praw podatników, w tym przedsiębiorców, respektowanie wartości i standardów konstytucyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dyrektyw płynących z art. 84 i 217 Konstytucji RP, oraz innych jej postanowień wynikających chociażby z zasad proporcjonalności, sprawiedliwości czy też niedziałania prawa wstecz. 

  Planowane wydarzenie naukowe stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania dorobku naukowego Pani Profesor dr hab. Alicji Pomorskiej – długoletniego kierownika Zakładu Prawa Finansowego i Podatkowego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Autorce licznych prac naukowych, obejmujących wnikliwą analizę i ocenę poszczególnych rozwiązań przyjętych przez ustawodawcę wraz ze wskazówkami oraz postulatami pozwalającymi na usprawnienie stanu prawnego w zakresie finansów publicznych.

  Wydarzenie odbędzie się 6 listopada 2019 r. w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego, przy ul. Jagiellońskiej 59 w Warszawie.

  Więcej informacji i zapisy 

Najbardziej interesowałyby mnie spotkania:

[Translate to Angielski:]