Event Calendar

Events

The calendar enables you to find events matching your educational interests. To access filters, select one of the tabs below.

 

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego „Legislacja podatkowa”

   

  Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego i Krajowa Izba Doradców Podatkowych zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową Prawa Podatkowego „Legislacja podatkowa”.

  Konferencja jest skierowana do przedstawicieli środowiska naukowego, praktyków: doradców podatkowych, sędziów sądów administracyjnych, przedstawicieli administracji skarbowej, jak również studentów oraz innych osób, którym bliskie są problemy leżące w obszarze prawa podatkowego.

  Cele konferencji:

  Naukowa refleksja nad procesami legislacyjnymi zachodzącymi w systemie prawa podatkowego służyć będzie analizie i ocenie szeregu fundamentalnych dla tego systemu zagadnień takich jak zabezpieczenie praw podatników, w tym przedsiębiorców, respektowanie wartości i standardów konstytucyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dyrektyw płynących z art. 84 i 217 Konstytucji RP, oraz innych jej postanowień wynikających chociażby z zasad proporcjonalności, sprawiedliwości czy też niedziałania prawa wstecz. 

  Planowane wydarzenie naukowe stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania dorobku naukowego Pani Profesor dr hab. Alicji Pomorskiej – długoletniego kierownika Zakładu Prawa Finansowego i Podatkowego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Autorce licznych prac naukowych, obejmujących wnikliwą analizę i ocenę poszczególnych rozwiązań przyjętych przez ustawodawcę wraz ze wskazówkami oraz postulatami pozwalającymi na usprawnienie stanu prawnego w zakresie finansów publicznych.

  Wydarzenie odbędzie się 6 listopada 2019 r. w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego, przy ul. Jagiellońskiej 59 w Warszawie.

  Więcej informacji i zapisy 

 • III Forum Współpracy Edukacji i Biznesu: Konferencja EDUMIXER 2019 w ALK

  Po raz trzeci o współpracy nauki z biznesem – Forum EDUMIXER 2019, które ALK przygotowuje we współpracy
  z Sektorową Radą ds. Kompetencji Informatyka, i partnerami – Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji
  oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym.

  Tegoroczna edycja została podzielona na trzy bloki tematyczne, obejmujące kolejno: trendy i strategiczne kierunki rozwoju współpracy edukacji i biznesu IT, a także współpracę uczelni (i szkół) z biznesem IT.

  W programie przewidziano również wystąpienia laureatów ubiegłorocznej edycji konkursu „Lider partnerstwa edukacji i biznesu” oraz partnerów wydarzenia.

  Wśród panelistów tegorocznej edycji EDUMIXERA znaleźli się eksperci Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz przedstawiciele wielu firm i uczelni związanych z branżą technologiczną. W ich gronie znaleźli się
  m.in. reprezentanci firm – Fantasy Expo, IBM, Globema, Migam, CodersTrust; uczelni i placówek edukacyjnych
  – Akademii Leona Koźmińskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej, Polskiej Akademii Nauk, Sieci Szkół TEB Edukacja; fundacji – ArchitectsPL, Uniwersytetu Dzieci i Digital University, a także przedstawiciele Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog i Parlamentu Studentów RP.

   
  Zapraszamy do zapisania się na konferencję.

 • „Brexit, czyli niezgłębiona jest dusza frajera. Polityczne i prawne uwarunkowania wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej” – wykład profesora Adama Łazowskiego z Uniwersytetu Westminster w Londynie

  Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE
  w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego

  zaprasza na wykład
  Profesora Adama Łazowskiego
  Brexit, czyli niezgłębiona jest dusza frajera.
  Polityczne i prawne uwarunkowania wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.


  Program

  • Powitanie i wprowadzenie: prof. Jan Barcz, Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa UE
  • Wykład: prof. Adam Łazowski, Wydział Prawa, Uniwersytet Westminster w Londynie
  • Dyskusja


  Kiedy: 8 listopada 2019 r., (piątek), początek o godz. 11.15
  Gdzie: Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59, Sala Senatu


  Prosimy o potwierdzenie udziału: annapudlo(at)kozminski.edu.pl 

 • Konferencja z cyklu „Wyzwania Bankowości 2019”

  Związek Banków Polskich, Akademia Leona Koźmińskiego oraz Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM zapraszają na konferencję „Wyzwania Bankowości 2019”.


  Konferencja odbędzie się 13 listopada 2019 r. w siedzibie ALK w Auli II.

  Tegoroczna konferencja jest poświęcona istotnym zagadnieniom dotyczącym sektora finansowego, m.in.:

  • Czy Polska zmierza w dobrym kierunku? Jakie ryzyka i zagrożenia stoją przed polską gospodarką? Nierównowagi demograficzne i instytucjonalne.
  • Polityka gospodarcza Polski i Europy
  • Rola bankowości w polityce gospodarczej w Polsce i Europie


  Udział dla osób z ALK jest bezpłatny.

  Rejestracja oraz szczegółowe informacje


 • Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych „Polskie biblioteki i reszta świata”

  W dniach 14-15 listopada 2019 r. na terenie Akademii Leona Koźmińskiego odbędzie się XIX Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych pod hasłem „Polskie biblioteki i reszta świata”.

  Szczegóły konferencji znajdują się tutaj

  Pod tym adresem znajduje się formularz rejestracyjny dla osób zainteresowanych uczestnictwem w tym wydarzeniu.

 • CFA Research Challenge at KU

  The KU Department of Finance informs that, 7 teams of KU students, will be taking part in the internal qualifications of the CFA Research Challenge competition. The internal qualifications will take place on November 14th in room D/207 at 6:00 PM, and we invite all students to watch and cheer on our teams.

  The groups will consist of 3 to 5 KU students, whose aim will be to repeat the successes of our teams from 2015 and 2018, i.e. winning the competition and representing Poland in the finals of the EMEA region.

  We hope to see you there on November 14th!

 • Seminarium z cyklu „Krytyczna Teoria Organizacji"

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym seminarium z cyklu „Krytyczna Teoria Organizacji", które odbędzie się w środę, 20 listopada, o godz. 14.00 w sali B/5 w siedzibie naszej uczelni przy ul. Jagiellońskiej 59 w Warszawie.
  Podczas spotkania prof. Krzysztof Wodarski przedstawi referat pt.: „Zarządzanie projektami: modna czy skuteczna metoda realizacji przedsięwzięć?”.

  Dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. Politechniki Śląskiej, był dziekanem Wydziału Organizacji i ZarzĄdzania Politechniki Śląskiej w latach 2016-2019. W latach 2008-2010 był prodziekanem ds. Ogólnych na Wydziale Organizacji i Zarządzania, a w latach 2010-2016 dyrektorem Centrum Zarządzania Projektami Politechniki Śląskiej. Od 2009 r. piastował funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Ogólnych Instytutu Zarządzania i Administracji na Wydziale Organizacji i Zarządzania PŚ, a w latach 2017-2019 był Dyrektorem tego Instytutu. Obecnie jest kierownikiem Katedry Zarządzania i Logistyki na tymże Wydziale. Od 2007 jest członkiem Sekcji Organizacji i Ekonomiki Górnictwa Komitetu Górnictwa PAN, a w latach 1996-2002 był jej Sekretarzem. Od 2017 był członkiem Komisji Organizacji i Zarządzania PAN Oddział w Katowicach, a od 2019 piastuje stanowisko Przewodniczącego tej Komisji. W latach 2013-2016 był członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, a od 2015 przewodniczącym Komisji ds. strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych. Od 2016 jest Przewodniczącym Rady naukowej Zeszytu Naukowego Systemy wspomagania w inżynierii produkcji; od 2017 zaś  – członkiem Rady naukowej Zeszytów naukowych z serii Organizacja i zarządzanie. Równocześnie od 2017 jest Redaktorem naczelnym Kwartalnika naukowego Organizacja i zarządzanie. Od 2018 jest członkiem Rady ds. Elektromobilności przy Marszałku Województwa Śląskiego, a także członkiem Rady Społeczno-Gospodarczej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Profesor Wodarski został nagrodzony 14 nagrodami Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne. Jest także laureatem wielu nagród-m.in. :„Marka – Śląskie” w kategorii usługi – za opracowanie systemu komputerowego e-CZP (2013); konkursu „Pracownia 2000” Prezydenta RP (2002); nagrody Prezydenta Miasta Zabrze Zabrzańska Atena (2019).

  Koreferentem będzie mgr Piotr Ogonowski, który przedstawi „Zarządzanie projektami: moda, poprawa skuteczności czy warunek przetrwania na rynku?”
  Piotr Ogonowski jest menedżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem, wykładowcą zarządzania (ponad 20 tys. godzin wykładowych), a także autorem cyklu wykładów i szkoleń z zakresu zarządzania oraz transformacji organizacji. Wspierał transformacje ponad 40 przedsiębiorstw z różnych branż, m.in. w 2013 r. pełnił rolę doradcy dla Dyrektora Departamentu Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. d.s. wdrożenia organizacji projektowej; wdrażał nowe zasady zarządzania inwestycjami w Grupie Kapitałowej LOTOS, wspierał w transformacji Lasy Państwowe, Pocztę Polską, oraz wiele innych instytucji i firm z sektora publicznego, finansowego, logistycznego, farmaceutycznego, IT i automotive. W 2010 r. został wybrany przez PARP jako jeden z czterech ekspertów konsultujących planowane zmiany w zasadach dofinansowania projektów innowacyjnych z funduszy UE, a od 2018 r. jest członkiem grupy eksperckiej – organu pomocniczego Rady Monitorowania Portfela Projektów Strategicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jest certyfikowanym PMI PMP, PRINCE2 Practitioner, Agile PM oraz praktykiem zarządzania w podejściu Agile. Udzielał się jako członek Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą, Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, a także jako członek zarządu Project Management Institute PC i mentor w programach mentorskich tej organizacji. Obecnie prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych i MBA Akademii Leona Koźmińskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Wyższej Szkoły Logistyki. Jako absolwent studiów doktoranckich na ALK w zakresie zarządzania, w ramach pracy naukowej zajmuje się badaniem stylów zarządzania w dynamicznym środowisku. Jego badania koncentrują się na zagadnieniach takich jak: Zarządzanie Innowacyjne, Zarządzanie projektami, Przywództwo, Organizacja ucząca się, Teoria Informacyjna, Teoria ekologiczna (opisująca warunki przetrwania przedsiębiorstw na rynku, Zarządzanie Strategiczne (głównie szkoła prostych reguł i realnych opcji) oraz Teoria Inwestycyjna.

  Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa: wandaw(at)kozminski.edu.pl, tel: 22 519 21 91. 

  Link do pobrania prezentacji

 • „Nowa wizja stosunków polsko-niemieckich – 30-lecie Wspólnego Oświadczenia Mazowiecki-Kohl” – wykład profesora Jerzego Sułka

  Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE
  w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego

  zaprasza na wykład
  profesora Jerzego Sułka
  Nowa wizja stosunków polsko-niemieckich
  30-lecie Wspólnego Oświadczenia Mazowiecki-Kohl


  Program

  • Powitanie i wprowadzenie: prof. Jan Barcz, Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa UE
  • Wykład: prof. Jerzy Sułek
  • Komentarz: dr Agnieszka Łada
  • Dyskusja


  prof. Jerzy Sułek – naukowiec i dyplomata, negocjator Wspólnego Oświadczenia, przewodniczący delegacji RP
  w rokowaniach z Niemcami nad Traktatem o potwierdzeniu granicy (1990) i Traktatem o dobrym sąsiedztwie (1991) oraz z ZSRR nad Traktatem o dobrym sąsiedztwie i Układem o wycofaniu wojsk rosyjskich z Polski. Były wiceminister obrony narodowej.

  dr Agnieszka Łada – Dyrektor Programu Europejskiego w Instytucie Spraw Publicznych. Zajmuje się współczesnymi stosunkami polsko-niemieckimi. Pracowała jako visiting researcher w German Council on Foreign Relations i w Stiftung Wissenschaft und Politik w Berlinie. Jest wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Fundacji Krzyżowa, a od stycznia 2020 r. obejmie funkcję wicedyrektora Deutsches Polen-Institut w Darmstadt.

  Kiedy: 20 listopada 2019 r. (środa), początek o godz. 17.00
  Gdzie: Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59, sala A-26


  Prosimy o potwierdzenie udziału: annapudlo(at)kozminski.edu.pl

 • Targi Pracy i Praktyk ALK - edycja jesienna

  Już 21 listopada 2019 r. zapraszamy na jesienną edycję Targów Pracy i Praktyk ALK
  Wydarzenie skierowane jest do wszystkich studentów ALK. Czekają na Was firmy tj.:
  • Accenture Operations
  • Allen & Overy
  • Andersen Tax & Legal
  • BAIN & Company
  • BNP Paribas Securities Services Polska
  • EF Education First
  • Faurecia
  • Goldman Sachs
  • Korn Ferry
  • MAC Auditor
  • Henkel
  • Schneider

  Ponadto będziecie mogli spotkać tam nas, czyli Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami oraz przedstawicieli LinkedIn Learning

  Mamy dla Was przewidziane specjalne atrakcje

  Od godziny 12:00 do 14:00 - Przygotujcie się na Employer Speed Dating, który odbędzie się w sali D123

  Następnie od godziny 15:00 do 16:00 – zapraszamy na spotkanie z osobistą stylistką, która podpowie jak ubrać się na rozmowę rekrutacyjną i nie tylko
  Zapisy: x.alk.edu.pl/osobistastylistka

  W tym roku wydarzenie odbędzie się w Atrium D.

  Więcej informacji: www.facebook.com/events/2544931772407203/

  ______________________________________________________

  On November 21st, 2019, we would like to invite you to the Fall edition of KU Job and Internship Fair
  The event is addressed to all students of our University. There are going to be waiting for you such companies as:
  • Accenture Operations
  • Allen & Overy
  • Andersen Tax & Legal
  • BAIN & Company
  • BNP Paribas Securities Services Polska
  • EF Education First
  • Faurecia
  • Goldman Sachs
  • Korn Ferry
  • MAC Auditor
  • Henkel
  • Schneider

  You'll also have a chance to talk to us - the Career Development & Alumni Relations Office and meet LinkedIn Learning representatives

  There are going to be special activities organized specifically for you

  From 12 p.m. till 2 p.m. - get ready for the Employer Speed Dating Zone in room D-123

  Then, from 3 p.m. to 4 p.m. in room D-123 - a workshop with a personal stylist will take place, at which you will find out how to dress for an interview and not only
  Sign up here: x.alk.edu.pl/osobistastylistka

  This year, the event will take place in Atrium D.

  More info: www.facebook.com/events/2544931772407203/

   

  Kontakt:

  Monika Bożko

  mbozko@kozminski.edu.pl

  Patrycja Dajer

  pdajer@kozminski.edu.pl

   

   

 • Wykład prof. Krzysztofa Zagórskiego pt. „Dochody otrzymywane i uznawane za wystarczające a satysfakcje życiowe: Polska-USA”

  Szanowni Państwo!
  Katedra Nauk Społecznych pragnie zaprosić Państwa na wykład prof. Krzysztofa Zagórskiego
  pt. „Dochody otrzymywane i uznawane za wystarczające a satysfakcje życiowe: Polska-USA”, który odbędzie się w dniu 21.11.2019 (czwartek) o godz. 16.00. w sali A-9. 

 • Spotkanie z cyklu „Praktycy marketingu” poświęcone narzedziu webankieta.pl organizowane przez Katedrę Marketingu

  Katedra Marketingu ALK zaprasza na spotkanie z cyklu „Praktycy marketingu”.

  Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się m.in.:

  • Jak realizować badania online?
  • Do czego można wykorzystać platformę do badań ankietowych?
  • Jak założyć darmowe konto?


  Wydarzenie odbędzie się 22.11.2019 o godz. 18:45, w Auli II, w budynku C.

  Spotkanie poprowadzi Przemysław Paładiczuk z webankieta.pl.

 • Matchmaking Day - dla studentów programu z zakresu Big Data Analysis


  Mamy przyjemność zaprosić studentów programu z zakresu Big Data Analysis na wydarzenie, które odbędzie się 22 listopada o godz. 14.00 w Atrium budynku D. Chcielibyśmy również zaprosić wszystkich zainteresowanych specjalnością, aby mogli zobaczyć, jak działa łączenie studentów z naszymi partnerami.

  Podczas tego wydarzenia będziecie mieli możliwość zapoznania się z firmami partnerskimi programu oraz dowiedzieć się, jakie projekty przygotowali dla naszych studentów.

  Plan wydarzenia zakłada, że ​​każda z firm partnerskich przygotuje wstępną prezentację trwającą około 10-15 minut. Następnie przedstawią one projekty przygotowane dla studentów.

  Firmy biorące udział w Matchmaking Day:

  • Goldman Sachs
  • Accenture Operations
  • Microsoft
  • Bank Pekao S.A.
  • Oracle
 • Seminarium z cyklu „Wyzwania i bariery w pracy biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw"

  Zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium organizowanym przez Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce, Uniwersytet Szczeciński i Akademię Leona Koźmińskiego.

  Spotkanie i wspólna dyskusja praktyków z przedstawicielami uczelni wyższych ma na celu zidentyfikowanie
  oraz poszukiwanie rozwiązań kluczowych problemów związanych z wyceną przedsiębiorstw.

  Seminarium odbędzie się 22 listopada 2019 r. w Sali B/17 w siedzibie naszej Uczelni.

  Dla studentów, absolwentów oraz pracowników ALK udział jest bezpłatny.

  Szczegółowe informacje wraz z programem oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie.


 • Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER serdecznie zaprasza do udziału w konferencji "PROGRAM DLA POLSKI. Gospodarka-Społeczeństwo-Państwo"

  Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER organizuje konferencję "PROGRAM DLA POLSKI. Gospodarka-Społeczeństwo-Państwo".

  Jak sama nazwa wskazuje, konferencja będzie podzielona na trzy części: Gospodarka, Społeczeństwo, Państwo. W ramach każdej z nich odbędą się panele dyskusyjne z udziałem znamienitych gości, m.in. prof. Marka Belki, posła do Parlamentu Europejskiego oraz prof. Ewy Łętowskiej i prof. Piotra Sztompki, jako członków rzeczywistych Polskiej Akademii Nauk. Nie zabraknie popularnych publicystów takich jak Jacek Żakowski czy Rafał Woś.

   

  Program konferencji

  Nagrania z konferencji


  Konferencja odbędzie się 25.11.2019 w Akademii Leona Koźmińskiego przy ul. Jagiellońskiej 59 o godz. 9:30
  w Auli LK.

  Udział w konferencji jest nieodpłatny.

  Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o rejestrację do 21.11.2019 (czwartek) za pomocą poniższego formularza:

   

  Formularz zgłoszeniowy

   

  Patron medialny wydarzenia:

 • Szkolenie „Prezentacje biznesowe, które sprzedają”

  My Image

   

  Polecamy praktyczne szkolenie Prezentacje biznesowe, które sprzedają.


  Nauczysz się jak:
  •    skutecznie prezentować
  •    zbudować swój autorytet na scenie i relacje z publicznością
  •    właściwie poruszać się po scenie i zastosować właściwą gestykulację wzmacniającą Twój przekaz


  Zmienisz:
  •    paraliżujący Cię stres w pozytywną pewność siebie
  •    nudnego Power Pointa w angażujące wystąpienie
  •    sztampowe rozpoczęcie prezentacji na atrakcyjne i bezpieczne – inne niż 99% prezenterów, co pozwoli
  Ci wyróżnić się i zostać zapamiętanym


  Otrzymasz:
  •    receptę na skuteczną prezentację
  •    schemat odpowiadania na pytania, również trudne
  •    narzędzia do właściwego przekazu merytorycznego prezentacji


  Szczegóły i zapisy – kliknij tu

 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgra Wawrzyńca Serafina

  Szanowni Państwo,
  Rektor oraz Senat Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgra Wawrzyńca Serafina.


  Temat rozprawy doktorskiej:
  Granica prywatyzacji zadań państwa w demokratycznym państwie prawa na przykładzie bezpieczeństwa publicznego. Studium teoretycznoprawne.


  Obrona odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 11:50                                                          
  w sali nr A-26 (parter w budynku A), ul. Jagiellońska 59, Warszawa

 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgr Karoliny Sterny-Zielińskiej

  Szanowni Państwo,
  Rektor oraz Senat Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgr Karoliny Sterny-Zielińskiej.


  Temat rozprawy doktorskiej:

  Crowdsourcing legislacyjny – w kierunku prawa responsywnego


  Obrona odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 13:50                                                          
  w sali nr A-26 (parter w budynku A), ul. Jagiellońska 59, Warszawa.

 • Prawne aspekty eutanazji w Polsce i na świecie

  Studenckie Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Lex Medicinae serdecznie zaprasza na spotkanie na temat Prawne aspekty eutanazji w Polsce i na świecie.

  29.11.2019r., godz. 18:30, Sala D/200

  Koło Naukowe zaprasza również do wzięcia udziału w konkursie z okazji 3 rocznicy powstania SKN Lex Medicinae. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie Państwo tutaj.

Najbardziej interesowałyby mnie spotkania:

[Translate to Angielski:]