Event Calendar

Events

The calendar enables you to find events matching your educational interests. To access filters, select one of the tabs below.

 

 

 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie prawo mgr. Bartłomieja Mazurkiewicza

  Rektor oraz Senat Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie prawo mgr. Bartłomieja Mazurkiewicza: „Świadczenia rodzinne jako forma zabezpieczenia społecznego”.

  Obrona odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w Akademii Leona Koźmińskiego
  przy ul. Jagiellońskiej 59 w Warszawie w sali nr A-26 (parter w budynku A).

 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie prawo mgr Anny Szaroszyk-Myszki

  Rektor oraz Senat Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie prawo mgr Anny Szaroszyk-Myszki.

  Temat pracy to: „Rynek mocy w Polsce w kontekście polityki energetycznej Unii Europejskiej. Aspekty prawno-gospodarcze”.

  Obrona odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 13:45 w Akademii Leona Koźmińskiego
  przy ul. Jagiellońskiej 59 w Warszawie w sali nr A-26 (parter w budynku A).

Najbardziej interesowałyby mnie spotkania:

[Translate to Angielski:]