Event Calendar

Events

The calendar enables you to find events matching your educational interests. To access filters, select one of the tabs below.

 

 

 • Seminarium naukowe pt. „Roszczenia wrongful birth a konstytucyjna ochrona życia ludzkiego”

  Zakład Prawa Konstytucyjnego Kolegium Prawa ALK zaprasza na seminarium naukowe pt. „Roszczenia wrongful birth a konstytucyjna ochrona życia ludzkiego”.


  Wykład wygłoszą: mec. Izabela Lech i mec. Witold Leśniewski


  Wydarzenie odbędzie się 15 maja 2019 r. o godzinie 11:30 w sali A/126.

 • Seminarium z cyklu „Krytyczna Teoria Organizacji”

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym seminarium z cyklu „Krytyczna teoria organizacji”, które
  odbędzie się w środę, 15 maja 2019 o godz. 11.00 w sali D/201 w siedzibie naszej uczelni
  przy ul. Jagiellońskiej 59 w Warszawie
  .

   

  Podczas spotkania prof. Przemysław Hensel przedstawi referat pt. „Badania replikacyjne w naukach
  o zarządzaniu"
  . Koreferentem będzie prof. Ewa Lechman.

   

  Punkt wyjścia do prezentacji prof. P. Hensela

   

  Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa: wandaw(at)kozminski.edu.pl, tel. 22 519 21 91.

   

  Dr hab. Przemysław Hensel jest profesorem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
  Wśród jego zainteresowań naukowych jako najważniejsze należy wymienić: studiowanie proto-instytucji
  i rozłączania instytucjonalnego, analizę metodycznych wyzwań teorii organizacji i zarządzania oraz badanie wpływu zinstytucjonalizowanych praktyk naukowych na rozwój badań organizacji. Najnowsze publikacje to:
  "The institutional consequences of decoupling exposure” (Hensel & Guérard, w druku); "Supporting replication research in management journals: Qualitative analysis of editorials published between 1970 and 2015" (2019); "Organizational Responses to Proto-Institutions. How the Semi-edited and Unedited Accounts Clash" (2018)
  oraz monografia „Legitymizacja badań organizacji” (2017). Stypendysta Fulbrighta na Uniwersytecie Stanford. Współzałożyciel i współredaktor periodyku naukowego „Problemy zarządzania”.

   

  Dr hab. Ewa Lechman, profesor Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz Prodziekan
  ds. rozwoju. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z ekonomią rozwoju społeczno-gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem roli technologii informacyjnych i komunikacyjnych jako jego determinant. Dorobek naukowy obejmuje ponad 70 publikacji naukowych wydanych przez największe międzynarodowe wydawnictwa (Springer, Routledge, Elsevier). Prof. Ewa Lechman jest także kierownikiem
  i współwykonawcą grantów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowy Bank Polski
  i CERGE-EI Global Development Network. Za działalność recenzencką w czasopismach naukowych otrzymała
  w 2013 roku międzynarodową nagrodę Emerald Literati Network 2013 Awards for Excellence przyznaną
  przez wydawnictwo Emerald Insight.

 • Seminarium naukowe pt. „Małżeństwa jednopłciowe i ich dzieci w zetknięciu z polskim obszarem prawnym”

  Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy oraz Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE Akademii Leona Koźmińskiego zapraszają na seminarium naukowe pt. "Małżeństwa jednopłciowe i ich dzieci w zetknięciu z polskim obszarem prawnym", które odbędzie się 15 maja 2019 r., w godz. 16.00-19.00, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59, sala A26.

  Coraz więcej państw dopuszcza możliwość zawarcia małżeństwa lub związku partnerskiego przez osoby tej samej płci. Pary jednopłciowe mogą też adoptować dzieci i korzystać z macierzyństwa zastępczego. Ponieważ polskie prawo stoi na tradycyjnym stanowisku, że małżeństwem jest związek kobiety i mężczyzny, rodzą się trudności,
  gdy pary jednopłciowe wchodzą w styczność z polskim obszarem prawnym (podróżując, osiedlając się, pary mieszane itd.).

  W dotychczasowym orzecznictwie trudności ujawniały się zwłaszcza w kontekście rejestracji małżeństw i aktów urodzenia dzieci w polskim rejestrze stanu cywilnego, ale także w innych kontekstach, np. stwierdzenia obywatelstwa polskiego, czy zezwolenia na pobyt cudzoziemca. Celem seminarium jest pogłębienie dyskusji
  nad możliwymi rozwiązaniami i skonfrontowanie stanowisk prawa polskiego i europejskiego w tych obszarach.

  Program

  • dr hab. Maciej Zachariasiewicz, ALK, dr Anna Pudło, ALK: Wprowadzenie i moderacja
  • dr Jakub Pawliczak, UW: Kolizje podstawowych zasad porządku prawnego w sprawach o uznanie skutków prawnych przysposobienia dziecka przez rodziców tej samej płci
  • prof. UŁ dr hab. Michał Wojewoda: Odnotowywanie w polskim rejestrze stanu cywilnego związków jednopłciowych i rodzicielstwa osób tej samej płci
  • adw. Anna Mazurczak, PTPA: Zastosowanie klauzuli porządku publicznego w sprawach obowiązkowej transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa jednopłciowego
  • r.pr. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, RPO: Zaangażowanie Rzecznika Praw Obywatelskich przed polskimi sądami w sprawach z zakresu transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia dzieci rodziców tej samej płci

  Zapisy: zachariasiewicz(at)kozminski.edu.pl

Najbardziej interesowałyby mnie spotkania:

[Translate to Angielski:]