Event Calendar

Events

The calendar enables you to find events matching your educational interests. To access filters, select one of the tabs below.

 

 

 • Konferencja naukowa „Zasady przetwarzania danych osobowych w sferze zatrudnienia".

  My Image

  Zakład Prawa Pracy

  zaprasza na konferencję naukową pt.

  Zasady przetwarzania danych osobowych w sferze zatrudnienia

  pod honorowym patronatem 

  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Celem konferencji jest poddanie refleksji naukowej przepisów prawa europejskiego i krajowego regulujących przetwarzanie danych osobowych w zatrudnieniu. Głównym wątkiem badawczym jest analiza zasad przetwarzania danych osobowych w sferze zatrudnienia.

  Organizatorzy wyrażają nadzieję, że organizowane przedsięwzięcie stworzy znakomitą okazję dla wymiany myśli naukowej przedstawicieli środowiska naukowego i praktyki zawodowej, zwłaszcza specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania informacją.

  4 grudnia 2018 r., godz. 10:00, sala sala B/17

  Szczegółowe informacje i rejestracja znajdują się pod adresem: https://www.kozminski.edu.pl/rodo/

 • Career starts at Kozminski

   

  Career Development & Alumni Relations Office would like to invite to attend the event addressed to Finance and Accounting and Management English speaking students.

  You will have the opportunity to meet a wide range of possible employees.

  You will find companies such as:  We invite you also to visit the Career Development & Alumni Relations Office where you will have the opportunity to consult you CV with a Career Advisor.

  The event will take place at Atrium D and room D/202.

  Check out the schedule below ↓

  10:30-16:45    Stands at the  Atrium D area

  12:30-16:45    Presentations and workshops in D/202 ↓

  12:30-13:00    LinkedIn New perspective of networking and skills development; Katarzyna Sowa – Career councellor & Valeriia Gorlushko - Head of Kozminski EdTech Centre

  13:00-13:45    Fun with Lean Six Sigma - AkzoNobel; Joanna Cooper - Team Lead Process & System Support, Innovation Lead, GBS Warsaw

  13:45-14:00    Break

  14:00-14:45    New Age of Recruitment - KornFerry; Sarath Koppolu - Associate Team Leader, RPO & Mateusz Klabub - Senior Recruiter

  14:45-15:00    Break

  15:00-15:45    Introduction to Natwest Markets - NatWest; Dean Finnerty - Head of Finance Optimisation

  15:45-16:00    Break

  16:00-16:45    The Four Fishy Ps - Virginic; Shaun Hawkes - Sales Director
   

  For more information contact:

  Agnieszka Krawczyńska 

  akrawczynska@kozminski.edu.pl

  Monika Bodys

  mbodys@kozminski.edu.pl

   

   

 • Konferencja "Seniorzy w gospodarce. Wyzwania współczesnej ekonomii i zarządzania"

  Konferencja odbędzie się 5 grudnia 2018 r. w godz. 10:00-16:30 w siedzibie ALK, aula II.

  Tematem konferencji są wyzwania związane z procesem starzenia się polskiego społeczeństwa, rozpatrywane w aspektach demograficznym, ekonomicznym i przestrzennym. Jej celem jest wskazanie konsekwencji tego procesu dla gospodarki. Wydarzenie stanowi część obchodów 100-lecia GUS i 25-lecia Akademii Leona Koźmińskiego.

  Proces starzenia się społeczeństwa w Polsce jest coraz bardziej widoczny, dodatkowo wzmacniany w niektórych obszarach kraju odpływem mieszkańców, prowadzi do głębokich zmian w strukturze ludności. Z tego też powodu już teraz statystyka publiczna powinna dostarczać kompleksowej wiedzy o zachodzących zmianach demograficznych i informować o zbliżających się konsekwencjach tego procesu dla gospodarki.

  Zmiany demograficzne są procesem powolnym, ale i nieuniknionym. Będą miały duży wpływ na sposób prowadzenia przedsiębiorstw i funkcjonowanie gospodarki w skali kraju i regionów, w której to senior coraz częściej będzie pracownikiem, klientem i odbiorcą świadczonych usług. Reagowanie na skutki zmian demograficznych może przyczynić się do poprawy spójności społecznej podkreślanej w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, podniesienia jakości życia osób starszych i wykorzystania ich potencjału na zmieniającym się rynku pracy.

  Konferencja będzie płaszczyzną wymiany wiedzy i doświadczeń na temat roli seniorów we współczesnej gospodarce pomiędzy ekspertami z różnych dziedzin reprezentujących rozmaite instytucje, w tym przedstawicieli statystyki publicznej, samorządu i organizacji regionalnych, środowiska naukowego oraz przedsiębiorstw.

  Udział w konferencji jest bezpłatny.

  Szczegółowe informacje

  Zapisy

 • "Współczesny biznes IT" - spotkanie Studenckiego Koła Naukowego SUKCES

  Gościem specjalnym będzie Tomasz Stojek, Wiceprezes Senetic S.A.

  Spotkanie odbędzie się 5 grudnia 2018 r. o godz. 15:30 w auli I.

  Więcej informacji na stronie Koła na FB

 • Debata nt. "Szkolnictwo wyższe i studia prawnicze w dniu wejścia w życie nowej ustawy"

  My Image

  Redakcja "Krytyki Prawa",
  Katedra Prawa Administracyjnego, Publicznego Gospodarczego i Handlowego
  oraz Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa

  zapraszają na debatę

  Szkolnictwo wyższe i studia prawnicze w dniu wejścia w życie nowej ustawy.

  Celem spotkania jest spojrzenie na reformę szkolnictwa i studiów prawniczych z punktu widzenia doświadczeń w innych krajach oraz koncepcji nauczania prawa stanowiących od wielu lat przedmiot kontrowersji w środowisku naukowym w skali globalnej. Zostały one przedstawione w Tomie 2 Krytyki Prawa z 2018 r. dostępnym na stronie www.krytykaprawa.pl

  Podjęta w nim problematyka obejmuje m.in. koncepcję absolwenta studiów prawniczych, ukryty program studiów prawniczych, jakość kształcenia, rolę case method w nauczaniu prawa, znaczenie aktów wykonawczych w ostatecznym kształcie reformy oraz miękkich kompetencjach niezbędnych w zawodzie prawnika działającego w epoce digitalizacji i związanego z nią zappingu.

  Wprowadzenie do dyskusji: prof. zw. Jolanta Jabłońska-Bonca oraz prof. ALK Waldemar Hoff.

  5 grudnia 2018 r., godz. 17:00, sala A/26

 • International Day - o wymianie i praktykach zagranicznych

  Biuro Współpracy z Zagranicą zaprasza wszystkich studentów i absolwentów do udziału w kolejnym wydarzeniu biura – International Day! Spotkanie poświęcone jest zarówno wymianie zagranicznej na studia, jak i  praktykom zagranicznym w ramach programu Erasmus+, oferowanym studentom i absolwentom ALK.

  Podczas wydarzenia będzie można uzyskać praktyczne informacje zarówno na temat warunków wyjazdu na wymianę na studia oraz na praktyki zagraniczne, jak i o oferowanych przez ALK, szerokiej gamie programów tzw. double degree. Wydarzenie uatrakcyjni konkurs dotyczący znajomości krajów naszych partnerskich uczelni – do wygrania ciekawe nagrody!

  Spotkanie odbędzie się 6 grudnia, w godzinach 11.00–14.00, w Atrium w budynku D.

  Zapraszamy!

 • GIEŁDA MŁODEGO POKOLENIA - spotkanie z maklerem, Panem Pawłem Buchlą

  Czy młody człowiek ma realne szanse zarobić na giełdzie? Jak uzyskać kapitał początkowy? Jakie są realia giełdy w Polsce? Chcesz poznać odpowiedzi na te i wiele innych pytań?

  Jeżeli tak, studenckie koło naukowe Ex Ante serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na wydarzenie:
  GIEŁDA MŁODEGO POKOLENIA!

  Spotkanie będzie prowadził Paweł Buchla od wielu lat aktywnie działający makler, doskonale znający środowisko.

  Wydarzenie odbędzie się 13.12.2018 (czwartek) o godz. 14:30 w C/Aula II w Akademii Leona Koźmińskiego.

  Zapraszamy!

  Organizatorzy:

  • Weronika Szafraniec
  • Amelia Sokołowska
  • Mateusz Frączkowski
  • Mikołaj Grzejszczyk
 • The Leo's Erasmus Award Ceremony by ESN Kozminski

  ESN Kozminski would like to invite you to The Leo's Erasmus Award Ceremony!

  This event is organized to reward this semester's exchange students for their activity at KU, and during ESN events.

  More inforation about the awards on their FB event page.

 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie socjologii mgr Magdaleny Witkowskiej

  Rektor oraz Senat Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie socjologia mgr Magdaleny Witkowskiej.

  Obrona odbędzie się w dniu 13 grudnia 2018 r. o godz. 13:00 w sali nr D-202 (sala Senatu I piętro w budynku D) ul. Jagiellońska 57/59, Warszawa.

  Temat rozprawy doktorskiej: Rodziny wielodzietne. Uwarunkowania procesów prokreacji

  Promotor:

  dr hab. Piotr Chmielewski - Akademia Leona Koźmińskiego

  Recenzenci:

  prof. dr hab Krystyna Romaniszyn - Uniwersytet Jagielloński

  dr hab. Mariola Bieńko - Uniwersytet Warszawski

 • Seminarium naukowe nt. "Nowelizacja KPA w praktyce"

  Seminarium organizowane jest przez Sekcje Prawa Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i Akademię Leona Koźmińskiego.

  Spotkanie odbędzie się 14 grudnia 2018 r. o godzinie 17.00 w siedzibie ALK w Sali Senatu.

 • Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego Prawa Karnego i pokaz filmu "Psychopata"

  Katedra Prawa Karnego zaprasza na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego Prawa Karnego i pokaz filmu "Psychopata" (Copycat) w reżyserii Jona Amiela.

  Po projekcji odbędzie się dyskusja z udziałem Pani Urszuli Cur, psychologa i profilera.

  Termin: 17 grudnia 2018, godz. 15:45, siedziba uczelni, Aula Leona Koźmińskiego

 • Seminarium studentów III roku prawa w Kolegium Prawa ALK.

  My Image

  Studenci III roku prawa 

  w Kolegium Prawa ALK 

  zapraszają na seminarium

  Praworządność jako dziedzina prawa Unii Europejskiej
  w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE.

  Panelistami będą:

  - Norbert Pierzyna (definicja praworządności, niezawisłych sądów i rzetelnego procesu),

  - Damian Lewandowski (TSUE na straży przestrzegania prawa UE oraz tło problemu praworządności w Polsce),

  - Kamil Rogucki (aktywacja art. 19 ust. 1 TUE przez TSUE w kontekście praworządności - Associação Sindical dos Juizes Portugueses (C-64/16)),

  - Karolina Arciszewska (wyrok ML (Celmer -C-216/18) - stan faktyczny i ramy prawne),
  - Aleksandra Pisarek (naruszenie elementów zasady państwa prawa jako ograniczenie zasady wzajemnego zaufania w prawie UE),
  - Filip Teodorowicz (następstwa wyroku LM (Celmer-C-216/18).

  19 grudnia 2018 r., godz. 17:00, sala A/26

Najbardziej interesowałyby mnie spotkania:

[Translate to Angielski:]