Consulting tools

 

We encourage you to familiarize yourself with the consulting tools at the Career Development and Alumni Relations Office.

 

MPA w ramach płynnego i efektywnego procesu, pozwala ocenić dopasowanie kandydata do stanowiska pracy. Dzięki temu wykorzystywane jest przez działy HR wielu organizacji. Z punktu widzenia respondenta MPA może dostarczyć wiedzy o sobie, która jest nie do przecenienia w procesie podejmowania decyzji zawodowych. Raport MPA prezentuje nasz wynik na kilku wymiarach związanych m. in. z tym w jaki sposób podejmujemy decyzje, definiujemy cele, inicjujemy nowe zadania, zarządzamy swoją energią, komunikujemy się z innymi ludźmi.

Jeśli chcesz wykonać badanie MPA w Biurze Karier i Współpracy z Absolwentami skontaktuj się z nami pod adresem kariera@kozminski.edu.pl i poproś o dostęp.