Stażysta do działu Księgowości

Profil - image
Internships Offer type:
Position profile: Banking / Finance / Economy,
Reference number: WAW/Trainee
Expiration date: 31.03.2020

Company name

Vistra Corporate Services Sp. z o.o.

Company description

Vistra oferuje szerokie spektrum usług od obsługi kadr i płac oraz księgowości, poprzez sprzedaż spółek typu shelf, po administrowanie funduszami, usługi powiernicze i fuzje. Obecnie w 39 krajach na całym świecie pracuje ponad 4300 osób, co sprawia, że firma plasuje się w światowej czołówce firm z branży. Firma intensywnie się rozwija, dlatego do biur w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Lublinie przez cały rok poszukujemy stażystów i specjalistów.

Job description

 • Przygotowywanie pism księgowych według wzorów firmy pod nadzorem przełożonego
 • Pomoc w przygotowywaniu sprawozdań finansowych i raportów managerskich
 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych zgodnie z instrukcja przełożonego
 • Przygotowywanie przelewów bankowych
 • Wystawianie faktur zgodnie z instrukcją przełożonego
 • Pomoc w przygotowywaniu deklaracji i informacji zgodnie z instrukcją przełożonego
 • Wsparcie administracyjne zespołu księgowego

Requirements

 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Studia kierunkowe
 • Dyspozycyjność min. ok 20h/tygodniowo
 • Chęć rozwoju zawodowego oraz ciągłego uczenia się
 • Dokładność i staranność
 • Komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole

Is Polish language required for the position?

Yes

What we offer

 • Płatny staż
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Możliwość używania języka angielskiego na co dzień
 • Możliwość łączenia zajęć na uczelni z grafikiem stażu
 • Praktyczne szkolenia z księgowości
 • Możliwość kontynuowania zatrudnienia na umowę o pracę po ukończeniu studiów
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Możliwość skorzystania z karty Multisport
 • Prywatną opiekę medyczną

Core competencies

komunikatywność i budowanie relacji, praca w grupie, organizacja pracy własnej,

Documents to submit

CV

Legal disclaimer

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dodanie klauzuli:Udzielam zgody Vistra Corporate Services Sp. z o.o., na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Stażysty. Ponadto, udzielam zgody Vistra Corporate Services Sp. z o.o., na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych, na potrzeby przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji na stanowiska zbliżone do aplikowanego.

 

 

Klauzula informacyjna:Administratorem danych osobowych ujawnionych przez kandydatów w dokumentach aplikacyjnych jest Vistra Corporate Services Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, Generation Park Z, ul. Towarowa 28, Warszawa. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko. Bez odrębnej zgody kandydata, jego dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 . Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej. CV kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych ujawnionych w złożonych dokumentach rekrutacyjnych, na potrzeby przeprowadzonych przyszłych procesów rekrutacji będą przechowywane przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie będą usuwane, a dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

Preferred form of employment

Part-time

See more:

Internships
Stażysta w Dziale Analiz Biznesowych
Company: Roche Diabetes Care Polska
Date posted: 25.02.2020
Warszawa, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6b
More
Internships
Supply Planning Trainee
Company: Mondelez International
Date posted: 25.02.2020
Warszawa
More
Internships
Stażysta w dziale Prawnym
Company: Vistra Corporate Services Sp. z o.o.
Date posted: 25.02.2020
Warszawa
More