Praktykant

Profil - image
Traineeships Offer type:
Position profile: Banking / Finance / Economy,
Reference number:
Expiration date: 31.01.2020

Company name

Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.

Company description

WTS&SAJA jest wyłącznym na Polskę przedstawicielem WTS Global - wiodącej globalnej firmy podatkowej oferującej pełen zakres usług podatkowych w ponad 100 krajach na świecie. Członkostwo w WTS Global jest zwieńczeniem gruntownego procesu selekcji w oparciu o rygorystyczną kontrolę jakości, a firmy członkowskie to gracze posiadający silną pozycję na swoich lokalnych rynkach.

 

WTS Global nie świadczy usług badania sprawozdań finansowych aby uniknąć potencjalnych konfliktów interesów oraz zachować status zaufanego i stałego doradcy dla swoich klientów. Do grona klientów WTS należą koncerny międzynarodowe, średniej wielkości przedsiębiorstwa o zasięgu międzynarodowym, klienci prywatni i firmy rodzinne.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie www.wtssaja.pl

Job description

Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o. – firma doradztwa podatkowego, działająca w ramach międzynarodowej struktury WTS Global, poszukuje osób chcących rozwijać swoje umiejętności jako doradcy w zakresie prawa podatkowego. Zapraszamy na płatne praktyki do naszego biura mieszczącego się w budynku Central Tower, w ścisłym centrum Warszawy, przy Alejach Jerozolimskich.

Zakres obowiązków:

 • wsparcie zespołu przy projektach z zakresu cen transferowych realizowanych dla naszych klientów
 • analiza dokumentów źródłowych, w tym sprawozdań finansowych i dokumentacji księgowej
 • dokonywanie kalkulacji w Excelu - przygotowywanie analiz finansowych
 • researche
 • przygotowywanie projektów dokumentów w języku polskim i niemieckim/angielskim (korespondencja, prezentacje, inne)

Requirements

 • dobre przygotowanie teoretyczne w zakresie programu studiów, ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości, rachunku kosztów i podstaw teorii finansów przedsiębiorstw oraz elementów statystyki
 • wysoce rozwinięte zdolności analityczne
 • dobra znajomości języka angielskiego i/lub niemieckiego
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole

Is Polish language required for the position?

Yes

What we offer

Firma oferuje możliwość bezpośredniego uczestnictwa w projektach obejmujących między innymi:

 • planowanie podatkowe obejmujące projektowanie struktur biznesowych pomiędzy podmiotami powiązanymi
 • opracowanie dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi
 • analizy rynkowe

Aplikacje powinny zawierać (CV i list motywacyjny) 

Core competencies

komunikatywność i budowanie relacji, praca w grupie, przetwarzanie i selekcja informacji, organizacja pracy własnej, znajomość podstawowych programów biurowych (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), znajomość programów do statystycznej analizy danych, analiza ekonomiczna, angielski, niemiecki,

Documents to submit

CV, list motywacyjny

Legal disclaimer

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych zgody:

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu dla celów rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000)

 

Jednocześnie oświadczam, że podanie tych danych było dobrowolne i otrzymałam/-em informację o przysługujących mi prawach, o których mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

 

Zgłoszenia niezawierające powyższej zgody będą usuwane z uwagi na przepisy RODO.

 

Ponadto, dobrowolnie może Pan/Pani udzielić nam dodatkowej zgody o następującej treści:

 

„Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej oferty pracy również w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.”

 

Informujemy, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani prawa określone w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO.

 

Klauzula informacyjna

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 (RODO) niniejszym informujemy, że:

(i) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 778-141-77-66 (Spółka),

(ii) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji prowadzonym przez Spółkę;

(iii) podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

(iv) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a. Spółka i przedstawiciele Spółki,

b. osoby zaangażowane w proces rekrutacji w Spółce, w szczególności pracownicy i współpracownicy,

c. podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Spółki,

(v) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, zgodnie z zakresem dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody;

(vi) przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

(vii) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza postanowienia RODO;

(viii) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji;

(ix) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również w sposób inny niż zautomatyzowany.

Preferred form of employment

Contract of mandate

See more:

Traineeships
Praktykant- profil konsumencki
Company: Urząd Komunikacji Elektornicznej
Date posted: 21.01.2020
Warszawa
More
Traineeships
Praktykant- profil technologiczny
Company: Urząd Komunikacji Elektornicznej
Date posted: 21.01.2020
Warszawa
More
Traineeships
Praktykant-profil prawno-administracyjny
Company: Urząd Komunikacji Elektornicznej
Date posted: 21.01.2020
Warszawa
More