Aktualności

Ruszyła kolejna edycja Funduszu Stypendialnego Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej


Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej po raz kolejny realizuje projekt Fundusz Stypendialny.

Celem funduszu jest wsparcie materialne:
a)    studentów uczelni wyższych, studiujących na kierunkach ekonomii, finansów, zarządzania, prawa i dziennikarstwa,
b)    wychowanków domów dziecka podejmujących naukę w szkołach wyższych na kierunkach, gdzie programy nauczania zawierają elementy ekonomii, finansów, zarządzania, prawa
i dziennikarstwa, w okresie 5 lat od opuszczenia placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Fundusz stypendialny SKEF tworzony jest m.in. ze środków pieniężnych uzyskanych w ramach 1% podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia, jako organizacji pożytku publicznego.
Szczegóły zawiera regulamin funduszu stypendialnego SKEF (regulamin, wnioski oraz wzór umowy stypendialnej dostępne są na stronie www.skef.pl w zakładce SKEF charytatywny – fundusz stypendialny).

Zainteresowane osoby prosimy o czytelne wypełnienie wniosku, zapoznanie się z regulaminem oraz wzorem umowy funduszu stypendialnego. Osoby ubiegające się o stypendium, składają do dnia 31 października 2019 roku, wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie wymogów (wytyczne w regulaminie) przesyłając dokumenty na adres (liczy się data stempla pocztowego):

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
81- 472 Gdynia
ul. Legionów 126
z dopiskiem:
Pytania dotyczące Funduszu Stypendialnego prosimy kierować do Iwony Karmasz 58/624-98-76;  
e-mail: ikarmasz@skef.pl