Aktualności

I edycja Kolegium Rzeczypospolitej - nabór


Fundacja Instytut Rzeczypospolitej im. Pawła Włodkowica ogłasza nabór do Kolegium Rzeczypospolitej!

Kolegium Rzeczypospolitej jest semestralnym projektem edukacyjnym, którego celem jest formowanie intelektualne studentów w duchu republikanizmu, aksjologii chrześcijańskiej oraz podejścia do prawa odpowiadającego konstytucyjnej tożsamości Polaków. Udział w Kolegium jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty noclegu. Zajęcia odbędą się w Warszawie w ramach pięciu zjazdów trwających od piątku (godziny popołudniowe) do niedzieli.
Nasz projekt ma na celu umożliwić zaangażowanym naukowo i społecznie studentom wzięcie udziału w serii wykładów i warsztatów poświęconych zagadnieniom prawnym i społecznym prowadzonych przez grupę wyspecjalizowanych, prawników, dziennikarzy i inne osoby pełniące istotne funkcje w aparacie państwowym Rzeczypospolitej Polskiej.


Jak się zakwalifikować?

Uczestnicy Kolegium będą wyłaniani spośród zgłoszonych osób, które prześlą swoje CV oraz napisane przez siebie eseje na adres: biuro(at)instytutrzeczypspolitej.pl


Temat eseju tegorocznej edycji: ❝Polska w 2050 r.?❞

W tym szerokim temacie prosimy skupić się na istotnych według Was problemach, zagrożeniach i szansach, które stoją przed naszym krajem. W oparciu o własne przemyślenia nakreślcie wizję rozwoju Polski i oparciu o nią spróbujcie opisać jej położenie w 2050 r. Dzięki pojemności tematu możecie skupić się na wybranych przez Was płaszczyznach np. ekonomicznej, prawnej, kulturowej bądź strategicznej.

(czcionka Times New Roman, rozmiar 12, od 3 do 5 stron)

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 15 września 2019 r., do godziny 23:00.
Wszelkie pytania kierujcie do nas na adres e-mail:biuro(at)instytutrzeczypospolitej.pl