Programy menedżerskie i programy praktyk

Programy menedżerskie

Programy menedżerskie to sposób przygotowania i rozwoju przyszłej kadry zarządzającej, które prowadzą duże, renomowane koncerny międzynarodowe, oferując studentom ostatnich lat studiów oraz wczesnym absolwentom, zatrudnienie i alternatywę dla tradycyjnej ścieżki kariery - stopniowego awansowania w hierarchii firmy. Ich głównym założeniem jest przygotowanie absolwenta (studenta ostatniego roku studiów) do pełnienia funkcji menedżerskiej. Trwa to na ogół od około roku do czterech lat. W tym czasie uczestnik jest zatrudniony i traktowany w firmie jako pełnoprawny pracownik - otrzymuje stałe wynagrodzenie, ubezpieczenie, prywatną opiekę medyczną oraz pozostałe benefity, jakie firma oferuje swoim pracownikom. Doświadczenie zdobywa się poprzez praktykę rotacyjną i samodzielną pracę w różnych działach firmy, aktywny udział w projektach i szkoleniach, czasem również wyjazdach zagranicznych oraz równocześnie poprzez konsultacje z coachem lub mentorem wspierającym tworzenie własnej ścieżki rozwoju.

 

W rekrutacji zarówno do programów menedżerskich, jak i programów praktyk przede wszystkim liczą się ambicje, kreatywność, chęć podejmowania wyzwań i aktywność przejawiająca się w zebranych doświadczeniach. Liczy się wszystko - od zrealizowanych dotychczas praktyk zawodowych, poprzez staże, udział w wolontariacie, wymianie międzynarodowej czy programach szkoleniowych, uczestnictwo w stowarzyszeniach i organizacjach studenckich, kołach lub klubach naukowych, aż do posiadanych oryginalnych pasji i zainteresowań, na osiągnięciach naukowych lub wynikach w nauce kończąc. Selekcja, poza CV i listem motywacyjnym, obejmuje często centrum oceny – tak zwane Assessment Center, kiedy podczas konkretnych ćwiczeń, ocenie podlega autoprezentacja kandydata, jego współpraca z pozostałymi członkami grupy, umiejętność pracy pod presją czasu. Czasami kandydaci poddawani są również testom wybranych umiejętności, rozmowom kwalifikacyjnym i panelom dyskusyjnym. Niezbędnym warunkiem jest także znajomość języka obcego, komunikatywność i umiejętności interpersonalne negocjacji lub pracy w grupie.