Praktykant

Profil - image
Praktyki Kategoria ofert:
Profil stanowiska: Bankowość / Finanse / Ekonomia,
Nr referencyjny:
Data ważności oferty: 30.09.2019

Nazwa firmy

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Opis firmy

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Opis stanowiska

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaprasza kandydatów do wzięcia udziału w:
Programie Praktyk 2019

Miejsce pracy: Warszawa
Jeżeli kiedyś zastanawiałaś/eś się jak wygląda codzienna  praca kontrolera ruchu lotniczego, co dzieje się na wieży oraz jesteś zainteresowana/y poznaniem funkcjonowania organizacji zarządzającej ruchem lotniczym to proponujemy odbycie praktyk w w  jednym z działów  firmy. Aktualnie poszukujemy kandydatów zainteresowanych księgowością i rachunkowością do odbycia praktyk w Dziale Księgowości, Sprawozdawczości i CIT.


Twoje główne zadania podczas praktyk:  

 1. Zapoznanie się ze specyfiką PAŻP oraz obowiązującymi procedurami.
 2. Szczegółowe poznanie dokumentacji oraz codziennej pracy wybranego działu.
 3. Bieżące wsparcie w działaniach w zakresie wybranej specjalizacji.
 4. Pomoc w pracach księgowych
 5. Prace administracyjne
 6. Archiwizacja dokumentów księgowych

Wymagania

 • studenci oraz absolwenci kierunków ekonomicznych oraz rachunkowość, finanse
 • umiejętność pracy w środowisku MS Office
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Czy na stanowisku wymagany jest język polski?

Tak

Oferujemy

 • bezpłatne praktyki

Kluczowe kompetencje

komunikatywność i budowanie relacji, przetwarzanie i selekcja informacji, znajomość podstawowych programów biurowych (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), rachunkowość, analiza ekonomiczna, angielski,

Wymagane dokumenty

cv i list motywacyjny

Klauzula

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Administrator

 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Polska

Agencja Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie, ul. Wieżowa 8 02-147, jako pracodawca,

za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

 

Inspektor ochrony danych

 

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa UODO inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: inspektorochronydanych@pansa.pl

 

 

 

Cel i podstawy przetwarzania

 

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane

w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego 2, natomiast inne dane, w tym

dane do kontaktu, na podstawie zgody 3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także

w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę 4, która może zostać

odwołana w dowolnym czasie.

 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie 5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

1 Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.);

 

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

 

3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

 

4 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

 

5 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

Odbiorcy danych osobowych

 

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz instytucje i organizacje współpracujące, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe.

 

Okres przechowywania danych

 

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

 

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 

Mają Państwo prawo do:

 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

 

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 

Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Informacja o wymogu podania danych

 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie dokonuje profilowania danych osobowych

Preferowana forma zatrudnienia

Część etatu

Zobacz więcej:

Praktyki
Guest Services Agent internship in Eivissa
Firma: Spain Internship SC
Data dodania: 13.09.2019
Eivissa, Spain
więcej
Praktyki
Reception internship
Firma: Spain Internship SC
Data dodania: 13.09.2019
Lanzarote, Canary Islands
więcej
Praktyki
Guest Relations - Reception internship
Firma: Spain Internship SC
Data dodania: 13.09.2019
Marbella
więcej