Aktualności

W Akademii Leona Koźmińskiego odbyła się I konferencja ACAMS® Poland Chapter, poświęcona praktykom AML, organizowana przez PwC.


Celem konferencji było zwiększenie poziomu wiedzy, umiejętności oraz świadomości, a także promowanie międzynarodowej współpracy oraz monitoringu zgodności podejmowania działań z przepisami (compliance)
w instytucjach finansowych oraz organizacjach sektora prywatnego i publicznego.


Podczas prelekcji z udziałem znamienitych gości dyskutowano m.in. nad zagadnieniem wprowadzenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, czyli tzw. IV Dyrektywy AML, do systemu polskiego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem rejestru właścicieli odsetek wspólnych oraz osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne.

ACAMS® Poland Chapter jest polskim rozszerzeniem międzynarodowej organizacji ACAMS®, największego stowarzyszenia certyfikowanych ekspertów AML wykrywających przestępstwa finansowe na świecie.

Financial Crime Unit (FCU) to powstałe w PwC centrum kompetencyjne skupiające najlepszych ekspertów
z obszaru Anti-Money Laundering (AML) – dziedziny usług finansowych specjalizującej się w zapobieganiu wprowadzania do legalnego obrotu środków pochodzących z nielegalnych źródeł oraz finansowania terroryzmu.
Wykrywanie prób prania pieniędzy, przeciwdziałanie rozwojowi przestępczości zorganizowanej i zapobieganie wspieraniu terroryzmu to podstawowe wyzwania stojące przed instytucjami działającymi w nowoczesnym
i złożonym systemie finansowo-regulacyjnym.


Wiedza i doświadczenie PwC FCU pozwala na wspieranie klientów w utrzymywaniu i wdrażaniu efektywnych programów AML. Projekty, które realizuje FCU są bardzo różnorodne – PwC pracuje dla dużych, globalnych banków oraz dla mniejszych, bardziej lokalnych instytucji. Zespoły PwC pracowały m. in. nad stworzeniem procedur „Know-Your-Client” (KYC) na potrzeby przeglądu całych populacji klientów wysokiego ryzyka, dokonywały analizy aktywności na kontach klientów w poszukiwaniu czerwonych flag, wyszukiwały
i dokumentowały występowanie wśród klientów banku osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne oraz pracowały nad usprawnianiem i automatyzowaniem istniejących procesów u naszych klientów.

Więcej informacji o konferencji