Aktualności

Prof. Monika Całkiewicz, Prorektor ds. Studiów Prawniczych, otrzymała nagrodę Leaders in University Management – Lumen 2019 za projekt „Oględziny miejsca zdarzenia w technologii Virtual Reality dla studentów prawa Akademii Leona Koźmińskiego”


Wirtualne oględziny miejsca zdarzenia – nowa interaktywna metoda nauczania prawa, która jest wykorzystywana w Kolegium Prawa ALK została nagrodzona w Konkursie Lumen 2019 w kategorii „Rozwój”, czyli realizacja projektów i przedsięwzięć w ramach strategicznego rozwoju uczelni.


Profesor Monika Całkiewicz, która jest liderem projektu i autorem scenariusza gry edukacyjnej powiedziała: „Zajęcia z kryminalistyki i procedury karnej jak żadne inne nadają się do wykorzystania w interaktywnych, aktywizujących metod kształcenia. […]. Program VR, który wykorzystujemy w trakcie zajęć to gra edukacyjna. Ma na celu nie tylko zainteresować studentów przedmiotem, ale także nauczyć ich stosowania zasad taktyki kryminalistycznej”.


Profesor Całkiewicz podkreśla, że prawo jest przede wszystkim nauką praktyczną, a wprowadzenie przyszłego prawnika w wirtualną rzeczywistość daje możliwość sprawdzenia wiedzy studenta i wykorzystania jego intuicji
w realnym działaniu. Oględziny w miejscu zdarzenia to pierwszy projekt dydaktyczny pozwalający na interakcję
ze studentami w przestrzeni wirtualnej w ramach zajęć z kryminalistyki.


Była to, trzecia już, edycja konkursu na najlepiej zarządzanie projekty i przedsięwzięcia w szkolnictwie wyższym.


Serdecznie gratulujemy pani profesor!