Aktualności

Pracownia Liderów Prawa


Pracownia Liderów Prawa to nowoczesna forma kształcenia prawniczych elit, przez którą liderzy życia publicznego, wolnych zawodów prawniczych, gospodarki, a także organizacji społecznych przekazują proaktywnym, wrażliwym społecznie osobom swoją wiedzę oraz doświadczenie, tak aby wzmocnić ich kompetencje i przygotować na wyzwania dynamicznie zmieniającego się świata, w którym mechanizmy prawne odgrywają istotną rolę.

 

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ

Projekt jest skierowany do studentów III, IV i V roku oraz absolwentów kierunków prawniczych.

Adresatami projektu są również studenci III, IV i V roku oraz absolwenci pozostałych kierunków humanistycznych oraz kierunków z obszaru nauk technicznych i ścisłych, o ile byłoby to uzasadnione ich zaangażowaniem w obszarze prawa.

 

PRZEBIEG PROJEKTU

Zajęcia odbywają się w ośrodkach szkoleniowych zlokalizowanych w Warszawie i okolicy. Siedem weekendowych zjazdów obejmuje każdorazowo 16 godzin zajęciowych, od soboty od godz. 10:00 do niedzieli do godz. 16:00.

Organizator pokrywa koszty zajęć, noclegu, wyżywienia. Nie pokrywa kosztów dojazdu na miejsce zjazdów.

Uczestnicy wezmą udział w warsztatach i zajęciach o następującej tematyce: praktyczne aspekty legislacji, podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, kreowanie wizerunku i autoprezentacja, savoir-vivre i protokół dyplomatyczny, rola służb specjalnych w państwie prawa, aksjologia polskiego porządku konstytucyjnego, etyka i antropologia filozoficzna, instytucje UE w praktyce prawodawczej, lobbing – teoria wpływu, modele biznesowe i finansowe w procesie budowania strategii organizacji, problemy współczesnej administracji publicznej, wystąpienia publiczne, strategie PR oraz zarządzanie zespołem.

Uczestnicy cyklu otrzymają certyfikat potwierdzający udział w programie.

Ponadto w ramach Pracowni Liderów Prawa uczestnicy wezmą udział w Szkole Letniej – wyjazdowym seminarium wieńczącym udział w projekcie, a także będą realizować Projekt Społeczny polegający na przygotowaniu i realizacji działania na rzecz lokalnej społeczności lub wybranej grupy osób potrzebujących.

 

UDZIAŁ W PRACOWNI TO SZANSA M.IN. NA:

·         praktyki w Ministerstwie Sprawiedliwości,

·         praktyki w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

·         staż w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości,

·         udział w realizacji projektów prowadzonych przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości,

·         mentoring z liderami życia publicznego.

 

PROCEDURA KWALIFIKACYJNA

Aby wziąć udział w projekcie należy przejść przez proces rekrutacji. Pierwszym etapem jest nabór wniosków. Osoby, których kandydatury zostaną rozpatrzone pozytywnie, otrzymają zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną.

 

Formularz rekrutacyjny dostępny jest na stronie.

Aplikacje są przyjmowane do dnia 4 stycznia 2018 r.