Aktualności

Nowe, kompleksowe podejście do współpracy z biznesem w obszarze zarządzania projektami w ALK. Jak wprowadzić trwałe pozytywne zmiany w organizacji? Jak zwiększyć efektywność realizowanych projektów?


Najbardziej skuteczne jest kompleksowe podejście do potrzeb szkoleniowych i edukacyjnych w firmie w obszarze zarządzania projektami. W naszej Akademii wspólnie z klientem tworzymy zakres i kształt programu rozwojowego. Proces ten składa się z następujących etapów:

 • Analiza potrzeb w obszarze zarządzania projektami w firmie, w wyniku której powstaje raport zawierający wnioski z wywiadów oraz propozycję konkretnych działań: pilotażowych, edukacyjnych i szkoleniowych, obejmujących swoim zasięgiem wszystkie niezbędne działy i osoby w organizacji.
 • Przygotowanie programu rozwojowego zawierającego wcześniej zdiagnozowane potrzeby edukacyjne organizacji, na który składają się indywidualnie przygotowane programy studiów podyplomowych, szkoleń i warsztatów.
 • Realizacja poszczególnych etapów programu rozwojowego.
 • Analiza skuteczności wdrożenia programu.

Jakie obszary z zarządzania projektami najczęściej obejmują programy rozwojowe?

 • Budowanie kultury projektowej w organizacjach i przygotowanie pracowników do pełnienia roli kierowników projektów i członków zespołów projektowych.
 • Doskonalenie kultury projektowej w organizacjach realizujących projekty.
 • Przygotowanie do zarządzania portfelem projektów i programami w powiązaniu ze strategią organizacji.
 • Doskonalenie kompetencji Project Menedżerów w zakresie zarządzania zespołem projektowym.
 • Zarządzanie zmianą w organizacji z uwzględnieniem roli CMO (Change Management Office).
 • Transformacja organizacji – Management 3.0 i zwinne techniki zarządzania projektami i organizacją.
 • Doskonałość w zarządzaniu projektami – wewnętrzna ocena projektów zgodnie z modelem IPMA Project Excellence.

Zapraszamy do współpracy w obszarze Project Management.


Wioletta Kastrau
Business Development Manager

wkastrau(at)kozminski.edu.pl
tel. + 48 602 248 295