Aktualności

Najzdolniejsi polscy studenci z szansą na unikatowy transatlantycki staż!


 

11 stycznia br. Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF) rozpoczął rekrutację do 3. edycji programu staży dla najzdolniejszych polskich studentów w biurach przedstawicieli władzy ustawodawczej w Londynie i Waszyngtonie. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 marca 2018 r. 

 

Program stażowy odbywa się w wakacje 2018 roku i obejmuje staże w biurach parlamentarzystów w Londynie oraz amerykańskich biurach Kongresu w Waszyngtonie. Organizatorzy przygotowują również dla uczestników serię spotkań z przedstawicielami instytucji rządowych, sektora biznesu i organizacji pozarządowych w USA
i Wielkiej Brytanii. W  
2017 r. stażyści odwiedzili siedzibę Banku Światowego, fabrykę Boeinga w Charleston oraz Departament Stanu USA i spotkali się m.in. z ambasadorem RP w USA.

Celem Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF) jest rozwój kadry młodych polskich liderów, którzy rozumieją znaczenie stosunków Polski z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi. Od 2016 r. Ambasada USA w Warszawie jest strategicznym partnerem programu. W ramach programu Ambasada USA udziela dotacji na pokrycie niektórych kosztów administracyjnych, pomaga w procesie rekrutacji i organizuje spotkania dla stażystów z udziałem przedstawicieli rządu USA.  

Program dał mi jedyną w swoim rodzaju okazję na interakcje i dyskusje, często bardzo owocne, z profesjonalnymi politykami. Jestem pewien, że udział w programie będzie miał spory wpływ na drogę mojego profesjonalnego rozwoju – mówi Bartłomiej Bąk, student SGH, który odbył staż w biurze kongresmana Dana Lipinskiego.

Życzylibyśmy sobie, by program spełnił obietnice zawartą w jego nazwie. By faktycznie pomagał kreować ścieżki przyszłych liderów, tworząc platformę umożliwiającą łączenie najlepszych studentów z osobami, które podejmują dalekosiężne decyzje rzutujące na przyszłość Polski, Europy i sojuszu północno-atlantyckiego – podsumowuje Rafał Libera, prezes zarządu TFLF.

 

Wymagania wobec kandydatów:

Aby wziąć udział w programie, kandydaci muszą:

- posiadać obywatelstwo polskie i być studentami szkoły wyższej.

- wykazać się bardzo dobrymi wynikami w nauce.

- biegle posługiwać się językiem polskim i angielskim w mowie i piśmie.

- mieć ukończone nie więcej niż 26 lat

 

Mile widziani kandydaci zaangażowani w działalność studencką, wolontariat i / lub z doświadczeniem w organizacjach pozarządowych.

Zgłoszenia pisemne: aplikację można składać od 11 stycznia 2018 r. do 15 marca 2018 r. za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej TFLF: http://transatlanticforum.org/.

Ocena ustna: Wybrane osoby będą miały możliwość zaprezentowania się podczas egzaminu ustnego w Warszawie na początku kwietnia 2018 roku.