Aktualności

III Forum Współpracy Edukacji i Biznesu: Konferencja EDUMIXER 2019 w ALK


Po raz trzeci o współpracy nauki z biznesem – Forum EDUMIXER 2019, które ALK przygotowuje we współpracy
z Sektorową Radą ds. Kompetencji Informatyka, i partnerami – Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji
oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym.

Tegoroczna edycja została podzielona na trzy bloki tematyczne, obejmujące kolejno: trendy i strategiczne kierunki rozwoju współpracy edukacji i biznesu IT, a także współpracę uczelni (i szkół) z biznesem IT.

W programie przewidziano również wystąpienia laureatów ubiegłorocznej edycji konkursu „Lider partnerstwa edukacji i biznesu” oraz partnerów wydarzenia.

Wśród panelistów tegorocznej edycji EDUMIXERA znaleźli się eksperci Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz przedstawiciele wielu firm i uczelni związanych z branżą technologiczną. W ich gronie znaleźli się
m.in. reprezentanci firm – Fantasy Expo, IBM, Globema, Migam, CodersTrust; uczelni i placówek edukacyjnych
– Akademii Leona Koźmińskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej, Polskiej Akademii Nauk, Sieci Szkół TEB Edukacja; fundacji – ArchitectsPL, Uniwersytetu Dzieci i Digital University, a także przedstawiciele Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog i Parlamentu Studentów RP.

 
Zapraszamy do zapisania się na konferencję.