Aktualności

Fundusze Europejskie dla młodych


Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Fundusze Europejskie dla młodych”.

Termin: 02.08.2017, godz. 10:30 - 13:00

Miejsce: Warszawa, ulica Żurawia 3/5

  

Program spotkania

Na spotkaniu przedstawimy wsparcie dedykowane osobom młodym, przewidziane w krajowych programach operacyjnych i mazowieckim regionalnym programie operacyjnym m.in. w zakresie:

  • aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości,
  • programów mobilności ponadnarodowej,
  • wsparcia dla start up,
  • wsparcia w ramach uczelni,
  • szkoleń oraz
  • instytucje odpowiedzialne za realizację programów,
  •  źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Więcej informacji na stronie:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/spotkanie-informacyjne-fundusze-europejskie-dla-mlodych