Aktualności

30 września 2016 r. w Akademii Leona Koźmińskiego odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego. Mieliśmy na niej zaszczyt gościć Wicepremiera i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina.


– Misji uczelni musi towarzyszyć zrozumienie potrzeb edukacyjnych studiujących i głębsza refleksja nad celem nauki oraz procesu dydaktycznego - powiedział Rektor, prof. Witold Bielecki w swojej przemowie inauguracyjnej.

Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 w Akademii Leona Koźmińskiego odbyła się zgodnie z tradycją, w uroczystej oprawie, z udziałem strojnego w togi i gronostaje orszaku rektorów oraz przy dźwiękach „Gaudeamus” odśpiewanego na głosy przez chór Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina. Jednak wystąpienie Rektora, prof. Witolda Bieleckiego uświadomiło wszystkim uczestnikom, że biorą udział w wydarzeniu łączącym akademickie tradycje i wartości z wymogami współczesnego świata, z kulturą i nowymi potrzebami cywilizacji wiedzy, na które ALK stara się być otwarta.

Prof. Witold Bielecki, by zwrócić uwagę na styl uczelnia się pokolenia Z, szybkość działania i kreatywność studentów rozpoczynających właśnie naukę na studiach wyższych, przywołał popularną grę w Pokemony.

– I cóż my proponujemy temu niezwykle dynamicznemu pokoleniu? – zapytał Rektor. – W wielu przypadkach mocno przeterminowaną wiedzę w stosunku do tego, co każdy sam może znaleźć w internecie. Istota kształcenia w szkole wyższej nie polega zatem na wpajaniu wiedzy faktograficznej, lecz na ćwiczeniu umysłu w dochodzeniu do tego, czego nie ma w podręcznikach.

Rektor skrytykował biurokratyczne metody oceniania pracy naukowców: – Uczony powinien być bardziej znany z jednej idei niż z kilkuset artykułów czy kilkudziesięciu książek, z których niekoniecznie coś wynika. I powinien umieć dzielić się posiadaną przez siebie wiedzą i umiejętnościami z młodym pokoleniem, swoimi potencjalnymi następcami – powiedział.

Negatywnie ocenił też rządowe pomysły na reformę polskiego szkolnictwa wyższego, która miałaby polegać na łączeniu mniejszych uczelni w duże organizacje. Jego zdaniem wielkie organizmy są bardziej narażone na nagłe wstrząsy, zmienność i nieprzewidywalne zaburzenia, są bardziej ociężałe, zależne od istniejących warunków i trudniej im się dostosować do zachodzących zmian.

Wystąpieniu Rektora przysłuchiwał się m.in. przybyły na inaugurację roku akademickiego w ALK Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. Zabierając głos, pogratulował Akademii Leona Koźmińskiego unikalnych w skali globalnej osiągnięć w dydaktyce, jakie obrazują wysokie miejsca uczelni w międzynarodowych rankingach „Financial Times”, jak również wysokiego stopnia umiędzynarodowienia, które powinno stanowić wzór dla innych uczelni. Zwrócił uwagę, iż uczelnie niepubliczne powinny być traktowane na równi z uczelniami publicznymi, a brak takiego postrzegania jest ogromną stratą dla całego szkolnictwa wyższego. – Sprawiedliwe konkurowanie uczelni niepublicznych z tymi finansowanymi ze środków państwa powodowałoby lepszą konkurencję w sektorze, a tym samym wspólne podnoszenie standardów szkolnictwa wyższego – powiedział Wicepremier. Mówił także, jak ważne jest zwiększanie nakładów na badania naukowe, aby stwarzać młodym zdolnym Polakom możliwości rozwijania potencjału na poziomie europejskim.

Podczas immatrykulacji studentów pierwszego roku ślubowanie złożyli przedstawiciele niemal dwutysięcznej grupy słuchaczy pierwszego roku studiów licencjackich i magisterskich z kraju i z zagranicy.

Uroczystość stała się też okazją do wręczenia medali i odznaczeń państwowych zasłużonym pracownikom ALK. Brązowy Krzyż Zasługi odebrali: dr Elżbieta Jendrych i prof. Robert Rządca, za Długoletnią Służbę – Medal Złoty: Agnieszka Cichowlas, Anna Stębnowska i Małgorzata Żak, Medal Srebrny: Andrzej Iwańczyk-Siestrzeńcewicz, Beata Lech, Radosław Przetacki, Agnieszka Wasilewska-Guzy, Medal Brązowy: Renata Dukaczewska, Anna Goryńska, Sylwia Hałas-Dej, Ewa Jezierska, Daria Kowalska, Sebastian Lizińczyk i Katarzyna Sońta. Medale Komisji Edukacji Narodowej odebrali wyróżnieni za działalność dydaktyczną i wychowawczą pracownicy ALK: mgr Agnieszka Bodzan, dr Anna Czarczyńska, dr Lidia Czarkowska, prof. ALK dr hab. Wojciech Góralczyk, dr Tomasz Gwiazda, dr Piotr Pilch, dr Krzysztof Przybyszewski, dr Mirosław Sosnowski , mgr Elżbieta Watras-Dmoch. Medal Zasłużonego Pracownika Akademii Leona Koźmińskiego odebrał dr Antoni Ludwiczyński.

Prof. Andrzej K. Koźmiński, Prezydent Akademii Leona Koźmińskiego, wręczył Lwa Koźmińskiego, nagrodę przyznawaną wybitnym absolwentom uczelni. W tym roku statuetki odebrali: Daniel Mzyk – członek rady nadzorczej PAGED S.A., Karol Zarajczyk – Prezes Zarządu URSUS S.A., Paweł Szataniak i Mariusz Szataniak – założyciele firm Wielton S.A. i Pamapol S.A. oraz Hubert Zalewski – Partner Kurpiejewski i wspólnicy s.k.

Rozpoczęcie roku akademickiego zainaugurował wykład prof. Anety Hryckiewicz pt. „Czy jesteśmy świadkami schyłku ery finansistów?”, który zachęcał do studiowania finansów i zdobycia uniwersalnej profesji, zapewniającej wysokie wynagrodzenia.

Galeria zdjęć