Kalendarz spotkań

Wydarzenia

Ten kalendarz umożliwia szybkie znalezienie spotkań pasujących dla danej grupy kandydatów. Aby uzyskać dostęp do filtrów, wybierz znajdującą się poniżej kalendarza pozycję.

 

 

 • „Wyzwania odpowiedzialnego biznesu w XXI wieku” – panel inaugurujący najnowszy projekt ELSA Poland – Right2B Forum

  My Image

  Right2B Forum jest najnowszym projektem ELSA Poland, który poruszać będzie problematykę odpowiedzialnego postępowania biznesu.


  Celem projektu jest stworzenie ogólnopolskiej platformy do dyskusji między młodymi ludźmi wchodzącymi na rynek pracy na temat poszanowania praw człowieka w biznesie.
  Dzięki wymianie myśli, wiedzy i doświadczenia pragniemy osiągnąć jeden cel – 2 make business turn right!

  Projekt zostanie otworzony inaugurującym panelem „Wyzwania odpowiedzialnego biznesu w XXI wieku”
  30 maja o godz. 17:00 w Pałacu Lubomirskich
  .

  W trakcie panelu otwierającego Right2B Forum o wyzwaniach odpowiedzialnego biznesu w XXI wieku będą dyskutować:

   

  • Joanna Brodzik – aktorka, założycielka Fundacji „Opiekun Serca”
  • dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Beata Faracik – Prezeska Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu
  • Piotr Biernacki – Wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
  • Anna Siejda – Dyrektor w Biurze Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju


  Po panelu odbędzie się uroczysta gala połączona z przedstawieniem wyników tegorocznego Badania „Studenci Prawa w Polsce 2019”, w trakcie której zostaną wręczone statuetki dla kancelarii i firm docenionych przez studentów w Badaniu.

  Więcej o Badaniu pod tym adresem.

  Drugiego dnia w trakcie prac warsztatowych w Akademii Leona Koźmińskiego poruszymy problematykę odpowiedzialnego postępowania biznesu, ze szczególnym podkreśleniem kwestii:

   

  • należytej staranności w obszarze praw człowieka
  • równego traktowania i różnorodności w miejscu pracy
  • przeciwdziałania pracy przymusowej
  • zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
  • raportowania informacji niefinansowych.


  Obok Right2B Forum odbywać się będą tzw. side events, czyli przybierające różnorodne formy spotkania współorganizowane ze współpracującymi z nami podmiotami.

  Ciągle pracujemy nad pełną listą wydarzeń – obserwuj wydarzenie i szukaj daty dla siebie. Będziemy je uzupełniać na bieżąco.

  Wydarzenie realizuje następujące Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

  • Cel 8.: Wzrost gospodarczy i godna praca
  • Cel 10.: Mniej nierówności
  • Cel 17.: Budujemy mosty na rzecz celów


  Odwiedź stronę projektu

Najbardziej interesowałyby mnie spotkania: