Kalendarz spotkań

Wydarzenia

Ten kalendarz umożliwia szybkie znalezienie spotkań pasujących dla danej grupy kandydatów. Aby uzyskać dostęp do filtrów, wybierz znajdującą się poniżej kalendarza pozycję.

 

 

 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Olczyka

  Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1669) Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości mgr. Grzegorza Olczyka.

  Obrona odbędzie się w dniu 26 października 2020 r. o godz. 09:00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

  Temat rozprawy doktorskiej:

  Procesy transferu wiedzy w kulturze pracowników organizacji „opartej na wiedzy”

  Promotor:
  prof. dr hab. Dariusz Jemielniak z Akademii Leona Koźmińskiego

  Promotor pomocniczy
  dr hab. Marta Strumińska-Kutra z Akademii Leona Koźmińskiego

  Recenzenci:

  • prof. dr hab. Wojciech Dyduch z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  • prof. dr hab. Beata Glinka z Uniwersytetu Warszawski

  Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams TUTAJ.

  Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego.

  Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.

  Przewodniczący Rady Naukowej

  Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

  Prof. dr hab. Krzysztof Obłój

Najbardziej interesowałyby mnie spotkania: