Kalendarz spotkań

Wydarzenia

Ten kalendarz umożliwia szybkie znalezienie spotkań pasujących dla danej grupy kandydatów. Aby uzyskać dostęp do filtrów, wybierz znajdującą się poniżej kalendarza pozycję.

 

 

 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Faszczy

  Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1669).

  Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgr. Jakuba Faszczy.

  Obrona odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r. o godz. 12:00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

  Temat rozprawy doktorskiej:

  „Stosowanie rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu w wybranych państwach członkowskich UE”

  Promotor:

  prof. ALK dr hab. Bartłomiej Nowak z Akademii Leona Koźmińskiego

  Recenzenci:

  • prof. UW dr hab. Adam Szafrański z Uniwersytetu Warszawskiego
  • dr hab. Robert Zajdler z Politechniki Warszawskiej

  Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams tutaj.

  Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego.

  Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.

  Przewodniczący Rady Naukowej

  Dyscypliny Nauki Prawne

  Prof. dr hab. Wojciech Góralczyk

 • Webinar on the Master in Compliance & Crime Prevention in Business Program

   

  Coordinators of the Master in Compliance & Crime Prevention in Business program are organizing a series of webinars aimed at answering the questions of the prospective students regarding the contents of the program.

  You can also find more information about this program under this link. The upcoming webinar will take place on June 23rd at 5:00 PM!

  To join the web-conference please like and follow our Facebook Page and log in at the designated time and date.

  We will, among others discuss:

  • Program structure
  • Increasing demand from the job market from specialists in the field of compliance
  • Partner of the program and internships
  • Admission Procedures

  You can share it with everyone who would be interested in starting Finance and Accounting degree at Kozminski University. Feel free to join and ask questions!

  The following people will take part in the webinar:

  • Błażej Podgórski, Ph.D. the leader of the program
  • Representative of the KU Marketing Office

  We hope to see you there!

 • Spotkanie online dla kandydatów na studia podyplomowe Data Science i Big Data w zarządzaniu.

  My Image
  • Jesteś menedżerem?
  • Interesuje Cię spojrzenie na całość zagadnień związanych z Big Data i Data Science?
  • Planujesz wykorzystać je do kierowania działem lub przedsiębiorstwem?
  • Chcesz zdobyć praktyczne kompetencje w zakresie specyfiki dużych danych, integracji i gromadzenia danych z różnych źródeł oraz architektury rozwiązań klasy Big Data?

  Zapisz się na bezpłatne spotkanie dla kandydatów na studia Data Science i Big Data w zarządzaniu połączone z merytorycznym warsztatem. Przyjdź i zobacz, jak uczymy.

  Spotkanie odbędzie się we wtorek, 23 czerwca 2020 r. o godz. 17.00 w formule online.

  Więcej informacji i zapisy tutaj.

 • Dzień otwarty studiów Badania i analizy marketingowe w Internecie połączony z zajęciami merytorycznymi, takimi jakie odbywają się na studiach.

  My Image

  Temat wykładu: „Nie oglądam reklam, ale kupuję tylko markowe rzeczy. Czego nie widzimy podczas 377 kontaktów reklamowych dziennie”.

  Spotkanie jest organizowane przez Akademię Leona Koźmińskiego oraz GEMIUS S.A.

  Spotkanie odbędzie się 23 czerwca 2020 r., o godz. 17.00.

  Więcej informacji i zapisy tutaj.

Najbardziej interesowałyby mnie spotkania: