Kalendarz spotkań

Wydarzenia

Ten kalendarz umożliwia szybkie znalezienie spotkań pasujących dla danej grupy kandydatów. Aby uzyskać dostęp do filtrów, wybierz znajdującą się poniżej kalendarza pozycję.

 

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego „Legislacja podatkowa”

   

  Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego i Krajowa Izba Doradców Podatkowych zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową Prawa Podatkowego „Legislacja podatkowa”.

  Konferencja jest skierowana do przedstawicieli środowiska naukowego, praktyków: doradców podatkowych, sędziów sądów administracyjnych, przedstawicieli administracji skarbowej, jak również studentów oraz innych osób, którym bliskie są problemy leżące w obszarze prawa podatkowego.

  Cele konferencji:

  Naukowa refleksja nad procesami legislacyjnymi zachodzącymi w systemie prawa podatkowego służyć będzie analizie i ocenie szeregu fundamentalnych dla tego systemu zagadnień takich jak zabezpieczenie praw podatników, w tym przedsiębiorców, respektowanie wartości i standardów konstytucyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dyrektyw płynących z art. 84 i 217 Konstytucji RP, oraz innych jej postanowień wynikających chociażby z zasad proporcjonalności, sprawiedliwości czy też niedziałania prawa wstecz. 

  Planowane wydarzenie naukowe stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania dorobku naukowego Pani Profesor dr hab. Alicji Pomorskiej – długoletniego kierownika Zakładu Prawa Finansowego i Podatkowego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Autorce licznych prac naukowych, obejmujących wnikliwą analizę i ocenę poszczególnych rozwiązań przyjętych przez ustawodawcę wraz ze wskazówkami oraz postulatami pozwalającymi na usprawnienie stanu prawnego w zakresie finansów publicznych.

  Wydarzenie odbędzie się 6 listopada 2019 r. w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego, przy ul. Jagiellońskiej 59 w Warszawie.

  Więcej informacji i zapisy 

 • Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych „Polskie biblioteki i reszta świata”

  W dniach 14-15 listopada 2019 r. na terenie Akademii Leona Koźmińskiego odbędzie się XIX Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych pod hasłem „Polskie biblioteki i reszta świata”.

  Szczegóły konferencji znajdują się tutaj

  Pod tym adresem znajduje się formularz rejestracyjny dla osób zainteresowanych uczestnictwem w tym wydarzeniu.

 • Seminarium z cyklu „Krytyczna Teoria Organizacji"

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym seminarium z cyklu „Krytyczna Teoria Organizacji", które odbędzie się w środę, 20 listopada, o godz. 14.00  w sali A/26 w siedzibie naszej uczelni przy ul. Jagiellońskiej 59 w Warszawie.
  Podczas spotkania prof. Krzysztof Wodarski przedstawi referat pt.: „Zarządzanie projektami: modna czy skuteczna metoda realizacji przedsięwzięć?”.

  Dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. Politechniki Śląskiej, był dziekanem Wydziału Organizacji i ZarzĄdzania Politechniki Śląskiej w latach 2016-2019. W latach 2008-2010 był prodziekanem ds. Ogólnych na Wydziale Organizacji i Zarządzania, a w latach 2010-2016 dyrektorem Centrum Zarządzania Projektami Politechniki Śląskiej. Od 2009 r. piastował funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Ogólnych Instytutu Zarządzania i Administracji na Wydziale Organizacji i Zarządzania PŚ, a w latach 2017-2019 był Dyrektorem tego Instytutu. Obecnie jest kierownikiem Katedry Zarządzania i Logistyki na tymże Wydziale. Od 2007 jest członkiem Sekcji Organizacji i Ekonomiki Górnictwa Komitetu Górnictwa PAN, a w latach 1996-2002 był jej Sekretarzem. Od 2017 był członkiem Komisji Organizacji i Zarządzania PAN Oddział w Katowicach, a od 2019 piastuje stanowisko Przewodniczącego tej Komisji. W latach 2013-2016 był członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, a od 2015 przewodniczącym Komisji ds. strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych. Od 2016 jest Przewodniczącym Rady naukowej Zeszytu Naukowego Systemy wspomagania w inżynierii produkcji; od 2017 zaś  – członkiem Rady naukowej Zeszytów naukowych z serii Organizacja i zarządzanie. Równocześnie od 2017 jest Redaktorem naczelnym Kwartalnika naukowego Organizacja i zarządzanie. Od 2018 jest członkiem Rady ds. Elektromobilności przy Marszałku Województwa Śląskiego, a także członkiem Rady Społeczno-Gospodarczej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Profesor Wodarski został nagrodzony 14 nagrodami Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne. Jest także laureatem wielu nagród-m.in. :„Marka – Śląskie” w kategorii usługi – za opracowanie systemu komputerowego e-CZP (2013); konkursu „Pracownia 2000” Prezydenta RP (2002); nagrody Prezydenta Miasta Zabrze Zabrzańska Atena (2019).

  Koreferentem będzie mgr Piotr Ogonowski, który przedstawi „Zarządzanie projektami: moda, poprawa skuteczności czy warunek przetrwania na rynku?”
  Piotr Ogonowski jest menedżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem, wykładowcą zarządzania (ponad 20 tys. godzin wykładowych), a także autorem cyklu wykładów i szkoleń z zakresu zarządzania oraz transformacji organizacji. Wspierał transformacje ponad 40 przedsiębiorstw z różnych branż, m.in. w 2013 r. pełnił rolę doradcy dla Dyrektora Departamentu Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. d.s. wdrożenia organizacji projektowej; wdrażał nowe zasady zarządzania inwestycjami w Grupie Kapitałowej LOTOS, wspierał w transformacji Lasy Państwowe, Pocztę Polską, oraz wiele innych instytucji i firm z sektora publicznego, finansowego, logistycznego, farmaceutycznego, IT i automotive. W 2010 r. został wybrany przez PARP jako jeden z czterech ekspertów konsultujących planowane zmiany w zasadach dofinansowania projektów innowacyjnych z funduszy UE, a od 2018 r. jest członkiem grupy eksperckiej – organu pomocniczego Rady Monitorowania Portfela Projektów Strategicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jest certyfikowanym PMI PMP, PRINCE2 Practitioner, Agile PM oraz praktykiem zarządzania w podejściu Agile. Udzielał się jako członek Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą, Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, a także jako członek zarządu Project Management Institute PC i mentor w programach mentorskich tej organizacji. Obecnie prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych i MBA Akademii Leona Koźmińskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Wyższej Szkoły Logistyki. Jako absolwent studiów doktoranckich na ALK w zakresie zarządzania, w ramach pracy naukowej zajmuje się badaniem stylów zarządzania w dynamicznym środowisku. Jego badania koncentrują się na zagadnieniach takich jak: Zarządzanie Innowacyjne, Zarządzanie projektami, Przywództwo, Organizacja ucząca się, Teoria Informacyjna, Teoria ekologiczna (opisująca warunki przetrwania przedsiębiorstw na rynku, Zarządzanie Strategiczne (głównie szkoła prostych reguł i realnych opcji) oraz Teoria Inwestycyjna.

  Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa: wandaw(at)kozminski.edu.pl, tel: 22 519 21 91. 

 • Targi Pracy i Praktyk ALK - edycja jesienna

  21 listopada 2019 r. serdecznie zapraszamy na kolejną edycję Targów Pracy i Praktyk ALK.

  Wydarzenie skierowane jest do wszystkich studentów i absolwentów ALK.

  Tym razem pracodawcy będą czekali na Was w Atrium D. 

   

  Więcej informacji wkrótce.

   

   

  Kontakt:

  Monika Bożko

  mbozko@kozminski.edu.pl

  Patrycja Dajer

  pdajer@kozminski.edu.pl

   

   

 • Szkolenie „Prezentacje biznesowe, które sprzedają”

  My Image

   

  Polecamy praktyczne szkolenie Prezentacje biznesowe, które sprzedają.


  Nauczysz się jak:
  •    skutecznie prezentować
  •    zbudować swój autorytet na scenie i relacje z publicznością
  •    właściwie poruszać się po scenie i zastosować właściwą gestykulację wzmacniającą Twój przekaz


  Zmienisz:
  •    paraliżujący Cię stres w pozytywną pewność siebie
  •    nudnego Power Pointa w angażujące wystąpienie
  •    sztampowe rozpoczęcie prezentacji na atrakcyjne i bezpieczne – inne niż 99% prezenterów, co pozwoli
  Ci wyróżnić się i zostać zapamiętanym


  Otrzymasz:
  •    receptę na skuteczną prezentację
  •    schemat odpowiadania na pytania, również trudne
  •    narzędzia do właściwego przekazu merytorycznego prezentacji


  Szczegóły i zapisy – kliknij tu

Najbardziej interesowałyby mnie spotkania: