Kalendarz spotkań

Wydarzenia

Ten kalendarz umożliwia szybkie znalezienie spotkań pasujących dla danej grupy kandydatów. Aby uzyskać dostęp do filtrów, wybierz znajdującą się poniżej kalendarza pozycję.

 

 

 • Seminarium studentów III roku prawa w Kolegium Prawa ALK.

  My Image

  Studenci III roku prawa 

  w Kolegium Prawa ALK 

  zapraszają na seminarium

  Praworządność jako dziedzina prawa Unii Europejskiej
  w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE.

  Panelistami będą:

  - Norbert Pierzyna (definicja praworządności, niezawisłych sądów i rzetelnego procesu),

  - Damian Lewandowski (TSUE na straży przestrzegania prawa UE oraz tło problemu praworządności w Polsce),

  - Kamil Rogucki (aktywacja art. 19 ust. 1 TUE przez TSUE w kontekście praworządności - Associação Sindical dos Juizes Portugueses (C-64/16)),

  - Karolina Arciszewska (wyrok ML (Celmer -C-216/18) - stan faktyczny i ramy prawne),
  - Aleksandra Pisarek (naruszenie elementów zasady państwa prawa jako ograniczenie zasady wzajemnego zaufania w prawie UE),
  - Filip Teodorowicz (następstwa wyroku LM (Celmer-C-216/18).

  19 grudnia 2018 r., godz. 17:00, sala A/26

Najbardziej interesowałyby mnie spotkania: